Pracownicy

O nas


Łukasz Afeltowicz

dr hab. Łukasz Afeltowicz, prof. AGH
Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej
dr Ewa Augustyniak
Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej


Wacław Branicki

dr hab. Wacław Branicki
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii
dr Paweł Chodak
Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Jacek Dębicki

dr hab. Jacek Dębicki, prof. AGH
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii
dr inż. Mirosława Długosz
Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Barbara Gąciarz prof. AGH

dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Tadeusz Gadacz

prof. dr hab. Tadeusz Gadacz
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Jacek Gądecki

dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH
Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej
mgr Damian Gałuszka
Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Stella Grotowska

dr hab. Stella Grotowska, prof. AGH
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Maria Grzegorzewska

dr Maria Grzegorzewska
Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej


Guja prof. AGH

dr hab. Jowita Guja, prof. AGH
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Łucja Kapralska

dr Łucja Kapralska
Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej
dr Krzysztof Krassowski
Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Jarosław Królewski

mgr inż. Jarosław Królewski
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Łukasz Krzyżowski

dr Łukasz Krzyżowski
Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej


Julian Kwiek

dr hab. Julian Kwiek, prof. AGH
Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Leszczyńska prof. AGH

dr hab. Katarzyna Leszczyńska, prof. AGH
Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej


Magdalena Machowska

dr Magdalena Machowska
Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Krzysztof M. Maj

dr Krzysztof M. Maj
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Agata Maksymowicz

dr Agata Maksymowicz
Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej


Anna Małecka

dr Anna Małecka
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii
dr Marzena Mamak-Zdanecka
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej
dr Tomasz Masłyk
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Krzysztof Matuszek

dr Krzysztof Matuszek
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Ewa Migaczewska

dr Ewa Migaczewska
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej
prof. dr hab. Klaus Muller
Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Nawojczyk prof. AGH

dr hab. Maria Nawojczyk, prof. AGH
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Anna Olszewska

dr Anna Olszewska
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Rafał Olszowski

dr Rafał Olszowski
Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Magdalena Parus

dr Magdalena Parus-Jankowska
Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Zbigniew Pasek

prof. dr hab. Zbigniew Pasek
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii
mgr inż. Piotr Pięta
Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Tomasz Piróg

dr Tomasz Piróg
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Leszek Porębski

dr hab. Leszek Porębski, prof. AGH
Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Grzegorz Ptaszek prof. AGH

dr hab. Grzegorz Ptaszek, prof. AGH
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Joanna Pyrkosz-Pacyna

dr Joanna Pyrkosz-Pacyna
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Seweryn Rudnicki

dr Seweryn Rudnicki
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Anna Siwik prof. AGH

dr hab. Anna Siwik, prof. AGH
Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Katarzyna Skowronek

prof. dr hab. Katarzyna Skowronek
Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej


Katarzyna Stark

dr Katarzyna Stark
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Maria Stojkow

dr Maria Stojkow
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Maria Szmeja

dr hab. Maria Szmeja, prof. AGH
Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej
dr hab. Izabela Trzcińska, prof. AGH
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Radosław Tyrała

dr Radosław Tyrała
Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej
dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Marcin Zwierżdżyński

dr Marcin Zwierżdżyński
Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej
mgr Adam Żądło
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Dorota Żuchowska - Skiba

dr Dorota Żuchowska - Skiba
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej