pl Aa

Szkoła doktorska

Wydział Humanistyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinach Nauki Socjologiczne oraz Nauki o Kulturze i Religii.

Szkoła Doktorska Akademii Górniczo-Hutniczej

Uczestnicy Szkoły Doktorskiej

Przewody doktorskie

 Angelica Camacho Arand

Ilona Morawska