pl Aa

Kolegium Wydziału

Członkowie Kolegium Wydziału (dawna Rada Wydziału) na kadencję 2020-24

Władze Wydziału

Pracownicy samodzielni

Pracownicy niesamodzielni

Doktoranci

mgr Sylwia Porąbka

Studenci

Patryk Janczur
Małgorzata Mikosz
Karolina Pach

Pracownicy administracyjni