pl Aa

Dane pracownika

kontakt
Profil badawczy

Semestr letni 2023/24:

Wtorek   16.00-16.45

Środa  15.30-16.30 – C-7 p. 6.28

 

Zmiany ogłaszane na https://wh.agh.edu.pl/tablica-ogloszen.

pokój: C-7 6.28
e-mail: leszekpo@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 88

Politolog i psycholog. Zajmuje się teorią i przemianami współczesnej demokracji oraz wpływem rozwoju technologicznego na różne obszary życia społecznego.