pl Aa

Dane pracownika

kontakt
Profil badawczy

Semestr zimowy 2022/23:

Czwartek 15.20-16.20 – C-7 p. 6.28

Piątek 11.40-12.40 – C-7 p. 6.28

Zmiany ogłaszane na https://wh.agh.edu.pl/tablica-ogloszen.

pokój: C-7 6.28
e-mail: leszekpo@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 88

Politolog i psycholog. Zajmuje się teorią i przemianami współczesnej demokracji oraz wpływem rozwoju technologicznego na różne obszary życia społecznego.