pl Aa

Administracja

Dyrektor Administracyjny

Kontakt

Pokój: 3
Email: akulpa@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 83
Telefon komórkowy: +48 885 985 133

Biuro Dziekana

Sekretariat Biura Dziekana

Kontakt

Pokój: 6
Email: aoleniacz@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 80

Zespół Organizacji Kształcenia (Dziekanat)

Godziny pracy dziekanatu:
Z uwagi na sytuację epidemiczną, regularne dyżury Dziekanatu dla studentów są zawieszone. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. W ważnych sprawach wymagających kontaktu osobistego prosimy o umawianie się mailowo lub telefonicznie na konkretny dzień i godzinę pomiędzy 9 a 12.

Konto Wydziału:

Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Wydział Humanistyczny

Bank: Pekao S.A. Kraków
Nr rachunku: 86 1240 4722 1111 0000 4853 4699

Kontakt

SOCJOLOGIA: soc-wh@agh.edu.pl

INFORMATYKA SPOŁECZNA: ifs-wh@agh.edu.pl

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KRYMINALISTYCE: ntk-wh@agh.edu.pl

KULTUROZNAWSTWO: klt-wh@agh.edu.pl

Pokój: 23
Email: agbaran@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 90

Pokój: 24
Email: foszczynska@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 95

Pokój: 24
Email: jmazur@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 90

Pokój: 23
Email: rpatyk@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 90

Zespół Obsługi Nauki

Kontakt

Pokój: 22
Email: kraczka@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 42 85

Pokój: 22
Email: bniedb@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 42 85

Centrum Obsługi Płatnych Form Kształcenia

Kontakt

Pokój: 25
Email: chromik@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 42 51

Pokój: 25
Email: anosal@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 42 51

Pokój: 25
Email: pwalotek@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 42 51

Zespół Informatyczny

Kontakt

Pokój: 109
Email: pkowalski@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 42 58
Telefon komórkowy: +48 885 988 468