pl Aa

Konferencje

AKTUALNE WYDARZENIA:

ARCHIWUM:

2019

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza i mądrość w kulturze. Od encyklopedii przez wikinomię po smart mobs”; organizatorzy: WH AGH, Ośrodek Badawczy Facta Ficta; 9-10.02.2019; kontakt: prof. Zbigniew Pasek, dr Krzysztof M. Maj, info.
 2. Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu “Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”; organizatorzy: WH AGH, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego; 20.03.2019; kontakt: dr Rafał Olszowski; info.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kulturowe oblicza technologii”; organizatorzy: WH AGH; 21-22.03.2019; kontakt: prof. Izabela Trzcińska, dr Jowita Guja; info.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura najnowsza – przegląd bieżących tendencji w literaturze, sztuce i filozofii”, organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH, Kulturoznawcze Koło Naukowe AGH, redakcja Amor Fati – czasopismo oraz Fundacja “dzień dobry! kolektyw kultury”; 30-31.03.2019; kontakt: Lidia Knapek, Agata Krzeszowska, lic. Sebastian Medoń, Karolina Pach.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Co Bóg mówi o seksie? Erotyzm w dyskursach religijnych”; organizatorzy: WH AGH, Ośrodek Badawczy Facta Ficta; 16-17.05.2019; kontakt: prof. Katarzyna Skowronek, prof. Zbigniew Pasek i dr Krzysztof M. Maj; info.
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczeństwo obywatelskie, społeczności lokalne w sytuacjach katastrof naturalnych – diagnozy, praktyki i rekomendacje”; organizatorzy: Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, WH AGH i Sekcja Społeczeństwa Obywatelskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; 28.05.2019; kontakt: prof. Dariusz Wojakowski; info.
 7. Konferencja Naukowa „Nostalgia, retromania, hauntologia. Konteksty kulturowe, medialne i społeczne”; organizatorzy: redakcja Amor Fati, Koło Naukowe Studentów Socjologii oraz Fundację „dzień dobry! kolektyw kultury”; 1-2.06.2019; kontakt: Karolina Pach i mgr Rafał Sowiński.

2018

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ars epistolandi. Listy dawniej i dziś”; organizatorzy: WH AGH, Ośrodek Badawczy Facta Ficta; 9-10.06.2018; kontakt: prof. Zbigniew Pasek, info.
 2. II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „TechSpo’18: Władza algorytmów?”; organizator: WH AGH; 20-21.09.2018; kontakt: Dorota Żuchowska-Skiba, Magdalena Igras-Cybulska, Damian Gałuszka. Grzegorz Ptaszek, info.
 3. Konferencja naukowa “Dynamika przemian w gospodarce i finansach. Instytucje i procesy”; organizatorzy: WH AGH i Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie, 22.11.2018; info.
 4. Konferencja naukowa „Ezoteryzm i popkultura – w kłączu wzajemnych inspiracji”; organizatorzy: WH AGH i Polskie Stowarzyszenie Badań Nad Zachodnim Ezoteryzmem; 14.12.2018; kontakt: Izabela Trzcińska.

2017

 1. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy”; organizatorzy: Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii WH AGH i Katedra Socjologii Religii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; 9-10.03.2017; kontakt: Zbigniew Pasek.
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obraz choroby w dyskursie kulturowym”; organizator: WH AGH; 18-19.05.2017; kontakt: Anna Małecka, Jacek Dębicki, Elżbieta Murias, info.
 3. Seminarium Naukowe „Tradycje ezoteryczne”; organizatorzy: WH AGH, Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego; 26.05.2017; kontakt: Izabela Trzcińska.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dyskursy gier wideo 3”; organizatorzy: WH AGH, Ośrodek Badawczy Facta Ficta; 2-4.06.2017, info.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Emocje Robotów w narracjach kultury i technologii”; organizatorzy: Wydział Humanistyczny AGH, SKNF Bozon AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Kulturoznawcze Koło Naukowe WH AGH oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta; 19-20.10.2017; kontakt: Izabela Trzcińska.
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina w świecie 'nowej gospodarki”; organizatorzy: Wydział Humanistyczny AGH, Sekcja Socjologii Rodziny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego; 16.11.2017; kontakt: Stella Grotowska.
 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pokręcone Sny Historii. Propaganda, Ideologia i Animacja z Perspektywy V4”; organizator: Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda&Anima; partner naukowy: Wydział Humanistyczny AGH; 23-24.11.2017; kontakt: Bogusław Zmudziński.

2016

 1. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku”; organizator: WH AGH; 3-5.03.2016; kontakt: Grzegorz Ptaszek, Damian Gałuszka.
 2. Studencka Konferencja Naukowa „Ciemna Strona UX#2 – UX Machine”; organizatorzy: WH AGH, koło naukowe ITberries; 16-17.04.2016.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Nowe technologie a niepełnosprawność”; organizatorzy: WH AGH, Pełnomocnik Rektora AGH ds. Osób Niepełnosprawnych, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH; 19.04.2016; kontakt: Barbara Gąciarz.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Religia a wyzwania współczesności z perspektywy nauk społecznych”; organizatorzy: Sekcja Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, WH AGH, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego; 17-19.11.2016; kontakt: Stella Grotowska.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „(Pro)obywatelski Samorząd: Praktyki, Teorie, Wyzwania”; organizatorzy: WH AGH, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; 8-9.12.2016; kontakt: Tomasz Piróg i Tomasz Masłyk.

2015

 1. International Conference of Young Scientists „Sociology – Social Work – Regulation of Social Problems”; organizatorzy: Lviv Polytechnic National University, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Wydział Humanistyczny AGH; 24-25.04.2015, Lwów; kontakt: prof. Dariusz Wojakowski, info.
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dyskursy gier wideo”; organizatorzy: WH AGH, Ośrodek Badawczy Facta Ficta; 5-7.06.2015, Kraków.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Emocjonalne aspekty kultury”; organizator: WH AGH; 24.10.2015; kontakt: Łukasz Trzciński i Maria Bielawka, info.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe technologie dla muzealnictwa”; organizator: WH AGH; 18.12.2015; kontakt: Anna Olszewska. Program

2014

 1. International Conference „Between Work and Retirement. Transition to Retirement in Central and Eastern European Societies”, 24.01.2014, kontakt: dr Łukasz Krzyżowski.
 2. International Conference „Gender in NeoPagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe”, 8-9.03.2014, kontakt: dr Anna Olszewska.
 3. Konferencja naukowa „Polscy Niepełnosprawni. Obywatele, konsumenci, pracownicy”, 8-9.05.2014, kontakt: prof. Barbara Gąciarz, mgr Anna Kulpa, strona internetowa.
 4. Konferencja naukowa „Tradycje zachodniego ezoteryzmu w badaniach polskich”, 30-31.05.2014, Kraków; kontakt prof. Zbigniew Pasek.
 5. Interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa „Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej”, 3-4.06.2014, Kraków; kontakt: dr Łucja Kapralska.
 6. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Społeczne, kulturowe i technologiczne wymiary starości”; 6-7.11.2014, Kraków; kontakt: prof. Katarzyna Skowronek, dr Łukasz Krzyżowski.

2013

 1. Ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesna psychologia mediów. Człowiek – technologia – media”, 14-15.11.2013, kontakt: Grzegorz Ptaszek, info.

2012

 1. Konferencja naukowa „Współczesne neopogaństwo i rodzimowierstwo”, 15-16 września 2012.
 2. Konferencja naukowa „Współczesna psychologia mediów”, kontakt: Grzegorz Ptaszek, 15-16.11.2012.
 3. Konferencja naukowa „Pozareligijne wymiary duchowości”, 6-7.12.2012, kontakt: Katarzyna Skowronek, Radosław Tyrała.

2011

 1. Międzynarodowa Konferencja „Performatywne wymiary kultury”, 12-13.05.2011, kontakt: Katarzyna Leszczyńska.
 2. Second Conference for Promoting Polish-German Cooperation in the Social Sciences & Humanities, 20-22.05.2011, kontakt: Klaus Mueller.
 3. Konferencja studencko-doktorancka „Kulturowe aspekty zmysłowej sfery człowieka”, 25-26.11.2011, kontakt: Jowita Guja.
 4. Konferencja naukowa „Problemy społeczne Małopolski i ich instytucjonalne wymiary. Refleksje teoretyczne i praktyczne rozwiązania”, organizatorzy: Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (AGH jako jeden ze współorganizatorów), 8.12.2011, kontakt: Katarzyna Leszczyńska.

2010

 1. Istota kultury szkoły jako miejsca nauczania i oddziaływań wychowawczych, 11-12.06.2010, kontakt: Ewa Augustyniak, strona internetowa.
 2. Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych, 22-23.04.2010, kontakt: Maciej Uliński.
 3. Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu, 24-25.06.2010, kontakt: Jowita Guja.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Poznajmy się – polska socjologia wczoraj i dziś”, 03.2010, kontakt: Katarzyna Harężlak, Kamil Łuczaj.
 5. Conference Promoting Polish-German Cooperation in European Studies, 26-28.11.2010, Frankfurt, kontakt: Klaus Mueller.

2009

 1. Warsztaty dla Młodych Naukowców „Mozaiki Przestrzeni Transnarodowych”, 8-9.05.2009, kontakt: Łukasz Krzyżowski.
 2. Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century, 21-22.05.2009, kontakt: Janusz Mucha, Katarzyna Leszczyńska.
 3. Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, 15-16.10.2009, kontakt: Łucja Kapralska.
 4. Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole – indywidualne dążenia a troska o dobro wspólne, 22-23.10.2009, kontakt: Anna Okońska-Walkowicz.
 5. Społeczność akademicka wobec studentów niepełnosprawnych. Źródła sukcesów i porażek integracji społecznej i aktywności zawodowej, 20.11.2009, kontakt: Barbara Gąciarz.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Religia a sprawy międzynarodowe”, 19-20.11.2009, kontakt: Robert Borkowski.

2008

 1. Istota Kultury Szkoły jako miejsca nauczania i oddziaływań wychowawczych, 6-7 .06.2008, kontakt: Ewa Augustyniak, strona internetowa.
 2. The 2008 Interim Conference of the Research Network of Economic Sociology of the European Sociological Association, 2-4.07.2008, kontakt: Maria Nawojczyk, Anna Kulpa-Ogdowska, Tomasz Piróg.
 3. Moralne Dylematy Społeczeństwa Polskiego Doby Ponowoczesnej, 26.09.2008, kontakt: Agata Maksymowicz.