pl Aa

Wydział Humanistyczny AGH

Konkurs Studentka/Student Roku Wydziału Humanistycznego

czwartek, 04 lutego, 2021

Szanowni Państwo Studentki i Studenci Wydziału Humanistycznego,   5 lutego rozpoczyna się kolejna edycja Nagrody „Studentki/Studenta Roku WH”. Inaczej niż w latach poprzednich oprócz nagrody głównej, przewidziane jest też wyróżnienie za aktywność organizacyjną. Zasady konkursu przedstawione są w Regulaminie. W paragrafach 6 i 9 znajdą Państwo informacje o dokumentach, które należy dołączyć do formularza zgłoszenia….

Sekcja Humanistyczna 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

środa, 02 grudnia, 2020

Zapraszamy do udziału w Sekcji Humanistycznej 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH! W najbliższy czwartek, 3 grudnia, o godzinie 9.30 rozpocznie się Sekcja Humanistyczna 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Tegoroczna edycja Konferencji odbywa się w formule on-line. W trakcie Sekcji Humanistycznej czeka na nas 6 interesujących referatów. W programie konferencji…

Oświadczenie Władz Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ws. bieżącej sytuacji w Polsce

wtorek, 27 października, 2020

Jako władze Wydziału Humanistycznego AGH wyrażamy solidarność z osobami, które czują się zaniepokojone ostatnim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Przyłączamy się do głosów władz różnych uczelni w Polsce, które oceniają wydanie orzeczenia w czasie trwającej pandemii COVID-19, zagrażającej zdrowiu i życiu Polek i Polaków, jako dowód braku odpowiedzialności instytucji politycznych w Polsce.   Wzywamy władze publiczne w…

Pismo Prorektora ds. Kształcenia w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w zw. z aktualną sytuacją epidemiczną

piątek, 16 października, 2020

Szanowni Państwo Dziekani i Prodziekani Wydziałów AGH Dyrektor SJO i Dyrektor SWFiS Prowadzący zajęcia Studenci Członkowie wspólnoty AGH   Szanowni Państwo   W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i w Małopolsce oraz decyzjami władz rządowych, działając na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia Nr 68/2020 Rektora AGH z dnia 30 września 2020 r….

Zawieszenie zajęć laboratoryjnych i zmiana form innych zajęć w zdalną

niedziela, 11 października, 2020

Szanowni Państwo, Studenci, Pracownicy i Współpracownicy WH AGH   W związku z dynamicznym i niepokojącym rozwojem sytuacji epidemicznej, do końca października formą realizacji zajęć dydaktycznych na wszystkich stopniach i latach studiów dla Studentów WH AGH będzie forma zdalna, z wyłączeniem tych zajęć laboratoryjnych, w przypadku których nie ma takiej możliwości.  Zajęcia te zostają zawieszone do…

Informacja w sprawie systemu powiadamiania i reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych wymagających natychmiastowego działania

piątek, 02 października, 2020

Szanowni Państwo,   Rektor zobowiązał studentów  do  niezwłocznego  powiadomienia Uczelni: a) o stwierdzonym zakażeniu wywołanym wirusem SARS-CoV-2, decyzjach co do zakresu izolacji lub objęciu leczeniem zamkniętym; b) o objęciu kwarantanną z powodu kontaktu ich lub ich bliskich z osobą zakażoną. Informacje powyższe należy przekazać mailowo lub telefonicznie do dziekanatu tel. 12 617 43 90, mail:…

Ogłoszenie – wnioski o stypendia i zapomogi

czwartek, 17 września, 2020

Zgodnie z komunikatem Pana Prorektora prosimy o przesyłanie wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz o stypendium rektora za odpowiednio wysoką średnią ocen pocztą tradycyjną na adres Wydziału lub o składanie ich na portierni budynku D-13 w przeznaczonym do tego pojemniku. Raz jeszcze prosimy o rzetelne zapoznanie się treścią komunikatu Pana Prorektora…

VI edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL

wtorek, 08 września, 2020

Szanowni Państwo,   POLITYKA  zaprasza do udziału w  VI już  edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL. Do 30 WRZEŚNIA czekamy na zgłoszenia pod adresem mailowym RAKOWSKI@POLITYKA.PL Prawo zgłaszania prac mają ich promotorzy lub/i recenzenci, a także autorzy, pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcia promotora i/lub recenzenta. Do Nagrody im. M.F. Rakowskiego można zgłaszać prace…