pl Aa

Informatyka Społeczna

Kierunek Informatyka Społeczna

Informacje ogólne

Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że coraz częściej młodzi ludzie stają przed wyzwaniem wykonywania w przyszłości zawodu, który jeszcze nie powstał.
Właśnie dlatego podjęliśmy próbę łączenia nauk o społeczeństwie z wiedzą techniczną, dając młodym osobom możliwość zdobywania unikalnych kompetencji zarówno z zakresu znajomości technologii, jak i sprawnego wykorzystywania jej w przestrzeni społecznej. Tak powstała Informatyka Społeczna!

Informatyka Społeczna to:
Multidyscyplinarny program studiów
Program studiów został ułożony wspólnie z pracownikami wydziałów Akademii takich jak: Wydział Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.
Wiedza technologiczna została uzupełniona o zajęcia z zakresu nauk o społeczeństwie oraz spotkania z praktykami, pracującymi w globalnych korporacjach i tworzącymi innowacyjne technologie.
Informatyka społeczna jest kierunkiem dla osób, które poszukują wielu możliwości zdobywania wiedzy i zależy im przede wszystkim na wszechstronnym korzystaniu ze zdobytych informacji.

Pełny program kierunku, studia I stopnia

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na kierunek

Czego uczymy

Zajęcia z praktykami
Studenci zdobywają praktyczne umiejętności dzięki warsztatom z pracownikami takich firm jak: Comarch, Edisonda, Fortress Gaming Technologies, IBM BTO Business Consulting Services, SoInteractive SA, SOKKA, czy VoiceFinder. Dodatkowe wsparcie dla kierunku wnosi także fundusz typu seed-capital INNOventure specjalizujący się w komercjalizacji efektów prac badawczo-naukowych. INNOventure w ramach współpracy z Wydziałem prezentuje case studies oraz success stories, ale także dostarcza merytoryczne i inwestycyjne dla najlepszych studentów w rozwijaniu przez nich projektach.
Możliwość korzystania z wiedzy oraz doświadczenia wybitnych praktyków jest nieocenioną wartością dla studentów, którzy zdobywają niezbędną wiedzę, ale również niezbędny w codziennej pracy „know-how”.
Wszystkie zajęcia praktyczne będą miały formę zajęć z komputerem, w małych grupach laboratoryjnych.
Unikatowy program studiów
To pierwszy tego typu kierunek na AGH, który kładzie tak ogromny nacisk na łączenie kompetencji twardych i miękkich, przygotowuje studentów do wykonywania zawodów przyszłości i opiera się na współpracy z wybitnymi praktykami.
Program naszych studiów obejmuje m.in. takie przedmioty jak:

Nauka samodzielności
Nic tak nie weryfikuje wiedzy, jak praktyka, właśnie dlatego wykładowcy oraz opiekunowie studiów będą „inspirować” studentów do podejmowania własnych inicjatyw i budowania start-up’ów oraz udziału w praktykach u wiodących firm.
Praktyki będzie można odbyć m.in. w:

Profil absolwenta

Przyszłościowe kompetencje
Na WH AGH łączymy rzetelną, technologiczną wiedzę z humanistyczną elastycznością, która umożliwia absolwentom zdobycie kompetencji w dwóch obszarach:

Absolwenci naszego nowego kierunku zdobywają unikalne na rynku pracy kompetencje miękkie i twarde z zakresu technologii, komunikacji oraz zarządzania projektami. A przede wszystkim wyposażeni w rzetelną wiedzę, potrafią elastycznie oraz kreatywnie z niej korzystać.

Kontakt

Wydziałowy Zespół ds. Rekrutacji:
e-mail: wkr-wh@agh.edu.pl

Centrum Rekrutacji:

bud. U-2 (ul. Reymonta 7), pok. 101
tel. 12 617 36 84
e-mail: rekrutacja@agh.edu.pl

Jeśli masz pytania, możesz zadać je również za pośrednictwem naszego fanpage na Facebooku!

Informacje ogólne

Współczesny rynek pracy zdominowany jest przez nowoczesne technologie, które horyzontalnie i wertykalnie zmieniają jego struktury. Wymaga to od pracowników większej elastyczności i skuteczności, a także szybkiej adaptacji do nowych zadań. Ekstremalnie szybko powstają nowe zawody związane z ICT oraz segmentami / sektorami kreatywnymi. Swoistym trendem staje się zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów, posiadających kompetencje, pozwalające łączyć świat wysokich technologii informacyjno-komunikacyjnych z tym, co społeczne / humanistyczne. Dlatego stworzyliśmy unikatowy w skali kraju kierunek, który pozwoli na połączenie tych elementów już na etapie studiowania. Nasze studia w ramach poszczególnych przedmiotów wyposażą studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na:

Pełny program kierunku, studia II stopnia

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na kierunek

Czego uczymy

Informatyka społeczne na II stopniu to 2 ścieżki nauki. Nasi studenci wybierają:

Profil absolwenta

Nasi studenci zdobywają kompetencje z zakresu projektowania, programowania oraz analityki zapewniające przygotowanie do pracy w sektorze IT, przy wytwarzaniu oprogramowania, w działach R&D, w firmach marketingowych, analitycznych, firmach prowadzących badania społeczne, firmach e-commerce, w mediach i portalach informacyjnych, jak również w sektorze kreatywnym i przemyśle gier wideo.

Są przygotowani merytorycznie i praktycznie do pracy w charakterze team leaderów oraz project managerów, koordynatorów interdyscyplinarnych zespołów specjalistów, jak również do założenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki naszym studiom są oni specjalistami, którzy w oparciu o analizę danych potrafią rozwiązywać problemy z różnych dziedzin życia społecznego.

 

Kontakt

Wydziałowy Zespół ds. Rekrutacji:
e-mail: wkr-wh@agh.edu.pl

Centrum Rekrutacji:

bud. U-2 (ul. Reymonta 7), pok. 101
tel. 12 617 36 84
e-mail: rekrutacja@agh.edu.pl

Jeśli masz pytania, możesz zadać je również za pośrednictwem naszego fanpage na Facebooku!