pl Aa

Biblioteka

Lokalizacja księgozbioru:

Księgozbiór dawnej Biblioteki Wydziału Humanistycznego jest dostępny w Bibliotece Głównej AGH http://www.bg.agh.edu.pl, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku C-7, który od 1 października 2022 r. stanowi siedzibę Wydziału.

O księgozbiorze

Księgozbiór dawnej Biblioteki Wydziału Humanistycznego AGH swoją tematyką obejmuje zakres nauk społecznych i humanistycznych. W zbiorach znajdują się także: encyklopedie, leksykony, słowniki, oraz najnowsza literatura obcojęzyczna, np. The Social Science Encyclopedia, A. Giddens; Sociology, The Blackwell Companion to Political Sociology.
Cały księgozbiór można przeglądać w Katalogu Komputerowym AGH (https://katalogagh.cyfronet.pl).

E-zasoby w Bibliotece Głównej AGH

Zachęcamy do korzystania z e-zasobów w Bibliotece Głównej AGH:

https://bg.agh.edu.pl/zasoby/e-zasoby/e-zasoby-dziedzinowo

https://bg.agh.edu.pl/zasoby/e-zasoby/e-zasoby-alfabetycznie