pl Aa

Biblioteka

Adres:

Gramatyka 8a, pok. 15
tel. (12) 617 43 38

Pracownik:

Kustosz:

Biblioteka w trybie zdalnym

Szanowni Państwo,

z uwagi na trwające prace selekcyjno–inwentaryzacyjne oraz przenosiny księgozbioru Biblioteki WH do Biblioteki Głównej dostęp do zasobów jest czasowo ograniczony. Możliwość korzystania z księgozbioru w Czytelni została zawieszona.
Mimo znaczących utrudnień, w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego dla zidentyfikowanych osób uczących się, nauczających lub prowadzących badania naukowe spośród grona pracowników i studentów WH, którzy złożyli deklaracje zgodnie Zarządzeniem Nr 22/2015 Rektora AGH z dnia 29 czerwca 2015 w spr. Regulaminu korzystania z Biblioteki Głównej i uczelnianej sieci bibliotek AGH, realizowane będą zamówienia na wykonanie skanu artykułu z czasopisma drukowanego lub fragmentu książki z zasobów Biblioteki WH (prezentowanego w Katalogu Komputerowym Biblioteki Głównej AGH, a niedostępnego online w ramach otwartych zasobów.
Ze względu na wymienione wyżej prace, czas realizacji usługi może być wydłużony.
Skany wskazanych materiałów bibliotecznych zostaną przesłane do Państwa drogą mailową na adres w domenie agh.edu.pl / student.agh.edu.pl.
W przypadku pytań proszę o kontakt: sobocha@agh.edu.pl.

 

O bibliotece wydziałowej

Księgozbiór Biblioteki Wydziału Humanistycznego AGH swoją tematyką obejmuje zakres nauk społecznych i humanistycznych. W zbiorach Biblioteki znajdują się także: encyklopedie, leksykony, słowniki, oraz najnowsza literatura obcojęzyczna, np. The Social Science Encyclopedia, A. Giddens; Sociology, The Blackwell Companion to Political Sociology.
Cały księgozbiór Biblioteki można przeglądać w Katalogu Komputerowym AGH (https://katalogagh.cyfronet.pl).
Szczegółowych informacji udziela pracownik Biblioteki.

E-zasoby w Bibliotece Głównej AGH

Zachęcamy do korzystania z e-zasobów w Bibliotece Głównej AGH.