pl Aa

Praktyki

Opiekun praktyk - Socjologia i Kulturoznawstwo

Opiekun praktyk - Informatyka społeczna

I stopień

II stopień

Opiekun praktyk - Nowoczesne technologie w kryminalistyce

Wydział Humanistyczny AGH prowadzi stałą współpracę w zakresie praktyk studenckich z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami. Staże te mają ścisły związek z profilem studiów. Zalecane jest odbywanie praktyk w instytucjach z przedstawionej poniżej listy wydziałowej.

Możliwa jest realizacja praktyk w instytucji spoza listy wydziałowej. Wymagana jest wówczas zgoda Opiekuna Praktyk w formie parafki na dole pierwszej strony dokumentu „Porozumienia o prowadzenie nieodpłatnej praktyki”

DOKUMENTY WYMAGANE W CELU REALIZACJI I ZALICZENIA PRAKTYK

  1. Praktyki studenckie – realizacja
  2. Dzienniczek praktyk

Po zrealizowaniu praktyk, student niezwłocznie dostarcza do dziekanatu wypełnione i podpisane druki wymagane do zaliczenia praktyk. Na podstawie tych dokumentów opiekun praktyk dokonuje zaliczenia.

Załączniki: