pl Aa

Samorząd studencki

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Samorząd Studencki WH zajmuje się ogólną działalnością, która ma na celu pomoc społeczności studenckiej. Obecnie skład samorządu liczy osiem członków. Kadencja trwa dwa lata. Członkiem WRSS WH można stać się w drodze wyborów powszechnych wśród studentek i studentów WH.

Facebook: https://www.facebook.com/WRSSWHAGH

URSS AGH – Uczelniana Rada Samorządu Studentów

Skład (kadencja 2022-2024)

Delegaci do URSS AGH:

Delegatka do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej:

Delegaci do Kolegium Wydziałowego:

Wydziałowy Studencki Doradca ds Dydaktycznych:

Koordynatorzy ds. social mediów:

Koordynatorzy ds. starościn i starostów:

Koordynatorzy ds. dokumentów:

Koordynatorzy ds. kultury:

Koordynator ds. integracji studentów:

Koordynatorzy ds. kół naukowych: