pl Aa

Samorząd studencki

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Samorząd Studencki WH zajmuje się ogólną działalnością, która ma na celu pomoc społeczności studenckiej. Obecnie skład samorządu liczy osiem członków. Kadencja trwa dwa lata. Członkiem WRSS WH można stać się w drodze wyborów powszechnych wśród studentek i studentów WH.

Skład (kadencja 2020-2022)

Facebook: https://www.facebook.com/WRSSWHAGH

URSS AGH – Uczelniana Rada Samorządu Studentów