pl Aa

Kierunki i specjalności

Na Wydziale Humanistycznym AGH w roku akademickim 2024/2025 możesz kandydować na następujące kierunki:

SOCJOLOGIA:

 

KULTUROZNAWSTWO:

 

INFORMATYKA SPOŁECZNA:

 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KRYMINALISTYCE:

 

Rekrutacja prowadzona jest na kierunki, nie na specjalności/ścieżki. W przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów na dany kierunek możliwe jest, że jedna z oferowanych specjalności/ścieżek nie zostanie uruchomiana.

Niezbędne informacje:

Zagadnienia do egzaminu wstępnego na studia II stopnia:

Podczas rekrutacji na studia II stopnia na Socjologię i Kulturoznawstwo nie obowiązuje egzamin wstępny.

Oferta dla osób z niepełnosprawnościami

Wydział Humanistyczny jest instytucją przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek Wydziału został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Osobom nie(do)widzącym i nie(do)słyszącym udostępniamy specjalne oprogramowanie umożliwiające korzystanie z naszych nowoczesnych laboratoriów komputerowych.

Osobom z niepełnosprawnościami służymy pomocą podczas procesu rekrutacji i egzaminów wstępnych (prosimy o zgłoszenie potrzeby pomocy na tym etapie do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH http://www.bon.agh.edu.pl ).

Na Wydziale działa także specjalnie powołany Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – prof. Barbara Gąciarz, uznany autorytet w obszarze badań nad problematyką niepełnosprawności (bgoncia@poczta.onet.pl, tel. 12 617 43 81). Nasi pracownicy współpracują z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych AGH a także z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w Warszawie i z jego Oddziałem w Krakowie. Od wielu lat uczestniczymy w różnych przedsięwzięciach na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym prowadzimy projekty badawcze dotyczące problematyki niepełnosprawności. Zajmujemy się m.in. zagadnieniami wchodzenia na rynek pracy absolwentów i zastosowaniami nowoczesnych technologii informatycznych do wspierania osób z niepełnosprawnościami. Dwukrotnie wraz ze studentami naszego Wydziału przeprowadziliśmy także badania warunków życia i nauki studentów z niepełnosprawnościami na AGH.

Wydziałowy Zespół ds. Rekrutacji WH AGH

dr hab. Dariusz Wojakowski, prof AGH, dr Radosław Tyrała, dr hab. Tomasz Masłyk, prof. AGH, dr Damian Gałuszka

Centrum Rekrutacji
bud. U-2 (ul. Reymonta 7), pok. 101
tel. 12 617 49 86
e-mail: rekrutacja@agh.edu.pl