pl Aa

Przewodnik

Kiedy zostaniesz studentem?

Status Studenta uzyskasz 1 października – od tego dnia będziemy mogli poświadczać to odpowiednim dokumentem, otrzymasz też wówczas legitymację studencką. Legitymacja może stać się także Twoją kartą biblioteczną (zarówno w naszej Bibliotece Głównej AGH, jak i w Bibliotece Jagiellońskiej. Oprócz tego legitymacja może pełnić funkcję KKM.

Na pierwszym roku studiów możesz się ubiegać o przyznanie miejsca w domu studenckim, stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Terminy składania wniosków, szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są na naszej stronie w zakładce Pomoc socjalna.

Bez tych słów (na I roku) ani rusz

Krótki słowniczek pojęć, które warto znać.

Co i gdzie? - Mapa AGH

Teksty i książki na zajęcia – o bibliotece

W ramach ćwiczeń lub konwersatoriów, wykładowcy często będą oczekiwali od Was znajomości konkretnych tekstów. Niekiedy konieczne będzie znalezienie ich samodzielnie. W tym celu najlepiej udać się do Biblioteki Wydziałowej, gdzie znajdziesz właściwie wszystko, czego potrzebujesz. Swoje zbiory udostępnia tylko na miejscu. W czytelni możesz skorzystać z komputerów oraz ksero. Możesz też sprawdzić księgozbiory Biblioteki Głównej AGH albo skorzystaj z Biblioteki Jagiellońskiej.

Wydziałowy savoir-vivre

Jak się zwracać do wykładowców?

Do pracowników uczelni wyższej należy zwracać się z użyciem ich stopnia, tytułu naukowego lub pełnionej funkcji:

E-mail – rzecz o e-relacjach

Bez komunikacji elektronicznej trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie w jakiejkolwiek sferze życia. Dotyczy to także uczelni wyższej. Maile bowiem, zwłaszcza adresowane do wykładowców, mimo swojej powszechności, a może właśnie ze względu na nią, wymagają przestrzegania reguł wysokiej kultury i taktu.
A zatem:

Przykładowy mail

TYTUŁ: Zagadnienia do egzaminu ze “Społecznego wymiaru technologii”

Szanowny Panie Profesorze,

zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie listy zagadnień, które będą poruszane na egzaminie ze “Społecznego wymiaru technologii”. Dziękuję za odpowiedź.

Z wyrazami szacunku,

Jan Kowalski
starosta II roku Informatyki społecznej

Zapukać czy nie zapukać?

Drzwi do pokoi wykładowców są na ogół zamknięte, sygnalizując tym samym potrzebę prywatności. Chcąc wejść do któregoś z nich, należy zapukać i poczekać na zaproszenie. Nieeleganckie jest samowolne wtargnięcie, zanim padnie przyzwolenie ze strony gospodarza. Niewielkim odstępstwem od tej reguły są godziny dyżurów pracowników, w czasie których dozwolone jest (po uprzednim zapukaniu) sprawdzenie, czy wykładowca jest wewnątrz i dopytanie czy może nas przyjąć.

O spóźnieniach i nie tylko

Punktualności nie należy traktować liberalnie. Jeśli jednak, z ważnych powodów, Student nie zdoła dotrzeć na zajęcia na czas, wejście do sali powinno się odbyć w sposób dyskretny, nie później jednak niż po 15 minutach od ich rozpoczęcia. Obowiązuje słynny „studencki kwadrans” (chyba, że wykładowcy zastrzegą brak tolerancji dla jakichkolwiek spóźnień).

W sytuacji, gdy Student musi opuścić salę przed godziną zakończenia zajęć, powinien o tym fakcie uprzedzić wykładowcę. Z pomieszczenia wychodzić wówczas należy „po angielsku” – to znaczy bez zbędnego hałasu, pożegnań, tak aby nie zakłócić zajęć.