pl Aa

Przewodnik

Kiedy zostaniesz studentem?

Status Studenta uzyskasz 1 października – od tego dnia będziemy mogli poświadczać to odpowiednim dokumentem, otrzymasz też wówczas legitymację studencką. Legitymacja może stać się także Twoją kartą biblioteczną (zarówno w naszej Bibliotece Głównej AGH, jak i w Bibliotece Jagiellońskiej. Oprócz tego legitymacja może pełnić funkcję KKM.

Na pierwszym roku studiów możesz się ubiegać o przyznanie miejsca w domu studenckim, stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Terminy składania wniosków, szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są na naszej stronie w zakładce Pomoc socjalna.

Bez tych słów (na I roku) ani rusz

Krótki słowniczek pojęć, które warto znać.

Co i gdzie? - Mapa AGH

Teksty i książki na zajęcia – o bibliotece

W ramach ćwiczeń lub konwersatoriów, wykładowcy często będą oczekiwali od Was znajomości konkretnych tekstów. Niekiedy konieczne będzie znalezienie ich samodzielnie.  Księgozbiór dawnej Biblioteki WH został przeniesiony do Biblioteki Głównej AGH. Możesz też skorzystać z księgozbioru Biblioteki Jagiellońskiej albo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, która również posiada naukowe zasoby.

Wizualizacje Kampusu AGH: https://geoepom.dgn.agh.edu.pl/, https://www.agh.edu.pl/o-agh/kontakt/mapa-agh.

Twój indywidualny harmonogram dostępny po zalogowaniu na https://plan.agh.edu.pl przy każdej sali pojawia się mapka oparta o współrzędne GPS danej lokalizacji.

Wydziałowy savoir-vivre

Jak się zwracać do wykładowców?

Do pracowników uczelni wyższej należy zwracać się z użyciem ich stopnia, tytułu naukowego lub pełnionej funkcji:

E-mail – rzecz o e-relacjach

Bez komunikacji elektronicznej trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie w jakiejkolwiek sferze życia. Dotyczy to także uczelni wyższej. Maile bowiem, zwłaszcza adresowane do wykładowców, mimo swojej powszechności, a może właśnie ze względu na nią, wymagają przestrzegania reguł wysokiej kultury i taktu.
A zatem:

Przykładowy mail

TYTUŁ: Zagadnienia do egzaminu ze “Społecznego wymiaru technologii”

Szanowny Panie Profesorze,

zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie listy zagadnień, które będą poruszane na egzaminie ze “Społecznego wymiaru technologii”. Dziękuję za odpowiedź.

Z wyrazami szacunku,

Jan Kowalski
starosta II roku Informatyki społecznej

Zapukać czy nie zapukać?

Drzwi do pokoi wykładowców są na ogół zamknięte, sygnalizując tym samym potrzebę prywatności. Chcąc wejść do któregoś z nich, należy zapukać i poczekać na zaproszenie. Nieeleganckie jest samowolne wtargnięcie, zanim padnie przyzwolenie ze strony gospodarza. Niewielkim odstępstwem od tej reguły są godziny dyżurów pracowników, w czasie których dozwolone jest (po uprzednim zapukaniu) sprawdzenie, czy wykładowca jest wewnątrz i dopytanie czy może nas przyjąć.

O spóźnieniach i nie tylko

Punktualności nie należy traktować liberalnie. Jeśli jednak, z ważnych powodów, Student nie zdoła dotrzeć na zajęcia na czas, wejście do sali powinno się odbyć w sposób dyskretny, nie później jednak niż po 15 minutach od ich rozpoczęcia. Obowiązuje słynny „studencki kwadrans” (chyba, że wykładowcy zastrzegą brak tolerancji dla jakichkolwiek spóźnień).

W sytuacji, gdy Student musi opuścić salę przed godziną zakończenia zajęć, powinien o tym fakcie uprzedzić wykładowcę. Z pomieszczenia wychodzić wówczas należy „po angielsku” – to znaczy bez zbędnego hałasu, pożegnań, tak aby nie zakłócić zajęć.