pl Aa

Studia Humanistyczne AGH

Studia Humanistyczne AGH publikują oryginalne artykuły naukowe o charakterze teoretycznym i empirycznym, artykuły przeglądowe, eseje recenzyjne, recenzje, komunikaty z badań istniejących w ramach współczesnych nauk społecznych i humanistycznych. Zapraszamy autorów reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze do zgłaszania artykułów z dyscypliny nauk socjologicznych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o kulturze i religii. Artykuły publikowane są w języku polskim oraz angielskim. Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do aktualnych oraz archiwalnych artykułów. Pozwala to na swobodne dzielenie się badaniami oraz refleksjami teoretycznymi i wspiera globalną wymianę wiedzy.

Studia Humanistyczne AGH (journalssystem.com)

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Grzegorz Ptaszek, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Redakcja

Jowita Guja, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (redaktorka tematyczna)
Dorota Żuchowska-Skiba, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska (redaktorka tematyczna)

Redaktor statystyczny

Tomasz Masłyk, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Sekretarz

Damian Gałuszka, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Rada naukowa

Maarit Jaakkola (University of Gothenburg, Sweden)
Ryszard W. Kluszczyński (University of Lodz, Poland)
Paul Levinson (Fordham University, United States)
Marie-Laure Ryan (United States)
Siarhei Liubimau (European Humanities University, Lithuania)
Piotr Siuda (Kazimierz Wielki University, Poland)
Aleksandra Wagner (Jagiellonian University, Poland)