pl Aa

Rady Dyscyplin

Skład Rady Dyscypliny Nauk Socjologicznych:

Przewodnicząca

Zastępca przewodniczącego

mgr inż. Jolanta Krupa (Samorząd Doktorantów AGH)

 

 

Skład Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii:

Przewodniczący

Zastępca przewodniczącego

mgr inż. Emilia Wildhirt (Samorząd Doktorantów AGH)