pl Aa

Dane pracownika

foto Krzysztof M. Maj
dr Krzysztof M. Maj
Katedra Technologii Informacyjnych i Mediów
Funkcje uczelniane: Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji
kontakt
Profil badawczy

Dyżur w gabinecie w D-13: Wtorki godz. 13:50
Dyżur zdalny (MS Teams): Wtorki godz. 18:00

pokój: 9
e-mail: kmmaj@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 85

Specjalizuje się w badaniach nad grami wideo, światotwórstwem, narratologią transmedialną i fantastyką (allotopie, utopie, dystopie)