pl Aa

Pomoc socjalna

2020/2021 – NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Szanowni Studenci!

gorąco zachęcamy do składania wniosków o zapomogę, jeśli tylko jest ku temu przesłanka, np. pogorszenie się sytuacji materialnej studenta i rodziny studenta w związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Centrum Spraw Studenckich.

Udokumentowane wnioski można składać w systemie teleinformatycznym Uczelni (USOS lub WU), a następnie należy dostarczyć podpisany wniosek wraz z załącznikami (wymagane oryginały dokumentów!) do dziekanatu, p.23 w godzinach przyjmowania stron.

Możliwość rejestracji wniosków elektronicznych o przyznanie stypendium socjalnego jest otwarta. Wnioski można rejestrować zarówno w systemie USOS jak i Dziekanat.XP.

Można składać wnioski elektroniczne o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Wnioski w wersji papierowej wraz z kompletem dokumentów prosimy składać w teczce lub kopercie na portierni budynku D-13, można je także wysłać tradycyjną pocztą. Szczegółowe informacje oraz wykaz niezbędnych dokumentów. W razie wątpliwości proszę o kontakt: 012-617-43-90

Komunikat Prorektora ds. studenckich w sprawie stawek stypendialnych na rok 2020/2021

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł.

Zgodnie z komunikatem Pana Prorektora prosimy o przesyłanie wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz o stypendium rektora za odpowiednio wysoką średnią ocen pocztą tradycyjną na adres Wydziału lub o składanie ich na portierni budynku D-13. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 8.30 – 14.00, tel. (012)617-43-90.

Informacje dotyczące rozdziału miejsc w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH na rok akademicki 2020/2021 znajdują się na stronie MS AGH: https://www.miasteczko.agh.edu.pl/
Komunikat Pani Rektor prof. nadzw. dr hab. Anny Siwik w sprawie rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH na rok akademicki 2020/21

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Humanistycznym AGH osobą odpowiedzialną za potwierdzanie danych osób ubiegających się o stypendium z Fundacji im. Jerzego Juzonia jest ____, email: ____ , tel: (012)-617-43-90.
Więcej informacji o tym stypendium.

Komunikat dr hab. Anna Siwik, prof. AGH (Prorektor ds. Studenckich) w sprawie stypendiów z Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Informacje dotyczące świadczeń dla kandydatów na studia w AGH.