pl Aa

Dane pracownika

foto Grzegorz Ptaszek
dr hab. Grzegorz Ptaszek, prof. AGH
Katedra Technologii Informacyjnych i Mediów
Funkcje uczelniane: Redaktor naczelny kwartalnika "Studia Humanistyczne AGH. Contributions to Humanities"
kontakt
Profil badawczy

Semestr letni 2023/24:

Dyżur MS Teams: poniedziałki, godz. 9.30-10.30
Dyżur w sali 523 w budynku C-7: czwartek, godz. 11.15-12.15

Zmiany ogłaszane na https://wh.agh.edu.pl/tablica-ogloszen.

pokój: C-7 523
e-mail: ptaszek@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 42 52

Edukacja medialna, korzystanie z mediów oraz wpływ technologii, w tym VR, na proces uczenia się i przyswajania informacji.