pl Aa

Dane pracownika

foto Zbigniew Pasek
prof. dr hab. Zbigniew Pasek
Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej
Funkcje uczelniane: Kierownik Pracowni Badań Współczesnych Form Duchowości ; Przewodniczący rady dyscypliny "Nauki o kulturze i religii"
kontakt
Profil badawczy

W lutym 2023 dyżury odbywają się:

9 II o 12.00

13 II o 12.00

Gorąco proszę, aby w miarę możliwości uprzedzić listem e-mail o wizycie (pasek@agh.edu.pl)

W pilnych przypadkach – po uzgodnieniu terminu – Teamsy lub inny „komunikator”

 

Zmiany ogłaszane na https://wh.agh.edu.pl/tablica-ogloszen.

 

pokój: C-7 5.17
e-mail: pasek@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 64

Zainteresowania naukowe :

– przemiany współczesnej kultury religijnej

– performatywny wymiar języka, performatywny wymiar kultury

– protestantyzm i kultura (gł. ewangelikalne i charyzmatyczne nurty)

– językowe zapisy współczesnej duchowości

– nowe i alternatywne nurty duchowości