pl Aa

Dane pracownika

foto Zbigniew Pasek
prof. dr hab. Zbigniew Pasek
Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej
Funkcje uczelniane: Kierownik Pracowni Badań Współczesnych Form Duchowości ; Przewodniczący rady dyscypliny "Nauki o kulturze i religii"
kontakt
Profil badawczy

Osoby chcące się skontaktować proszę o list na: pasek@agh.edu.pl

Dyżur online w semestrze letnim: środa 16.30-17.10

pokój: 419
e-mail: pasek@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 64

Zainteresowania naukowe obejmują kilka pól badawczych:
– przemiany współczesnej kultury religijnej
– performatywny wymiar języka
– protestantyzm i kultura