pl Aa

Dane pracownika

foto Katarzyna Skowronek
prof. dr hab. Katarzyna Skowronek
Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej
Funkcje uczelniane: Członek Rektorskiej Komisji ds. Nauki i Rady Szkoły Doktorskiej AGH
kontakt
Profil badawczy

Dyżur w gabinecie w D-13: środa, 17.00 – 18.00
Dyżur zdalny (MS Teams): czwartek, 9.00

pokój: 104
e-mail: kskowron@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 84

Specjalizuje się w językoznawstwie kulturowym, socjolingwistyce, analizie dyskursu.