pl Aa

Dane pracownika

foto Katarzyna Skowronek
prof. dr hab. Katarzyna Skowronek
Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej
Funkcje uczelniane: Członek Rektorskiej Komisji ds. Nauki i Rady Szkoły Doktorskiej AGH
kontakt
Profil badawczy

W semestrze zimowym 2022/23 – urlop naukowy

Proszę o kontakt mailowy lub za pośrednictwem MS Teams

pokój: C-7 5.27
e-mail: kskowron@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 42 53

Specjalizuje się w językoznawstwie kulturowym, socjolingwistyce, analizie dyskursu.