pl Aa

Dane pracownika

foto Łukasz Afeltowicz
dr hab. Łukasz Afeltowicz, prof. AGH
Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią
kontakt
Profil badawczy

Dyżur w gabinecie w D-13: Wtorek, 7:30
Dyżur zdalny (MS Teams): Czwartek, 8:00

pokój: 209
e-mail: alf@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 45

Obszary badawcze: studia nad nauką i technologią, participatory action research, socjologia środowiskowa.