pl Aa

Dane pracownika

foto Barbara Gąciarz
dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH
Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią
Funkcje uczelniane: Dziekan Wydziału
kontakt
Profil badawczy

Dyżur w gabinecie w D-13: poniedziałek 13.00-14.00
Dyżur zdalny (MS Teams): czwartek 13.00-14.00

pokój: 7
e-mail: gaciarz@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 81

Specjalizuje się w badaniach instytucji publicznych i procesów instytucjonalizacji, funkcjonowania samorządności terytorialnej oraz wsparcia i integracji osób z niepełnosprawnościami.