pl Aa

Dane pracownika

foto Barbara Gąciarz
dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH
Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią
Funkcje uczelniane: Dziekan Wydziału
kontakt
Profil badawczy

Semestr letni 2023/24

Poniedziałek 13.00 – 14.00
Środa 13.00 – 14.00

Zmiany ogłaszane na https://wh.agh.edu.pl/tablica-ogloszen.

pokój: C-7 5.09b
e-mail: gaciarz@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 80

Specjalizuje się w badaniach instytucji publicznych i procesów instytucjonalizacji, funkcjonowania samorządności terytorialnej oraz wsparcia i integracji osób z niepełnosprawnościami.