pl Aa

Dane pracownika

foto Maria Nawojczyk
dr hab. Maria Nawojczyk, prof. AGH
Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią
kontakt
Profil badawczy

Dyżury w semestrze letnim 2023/24:

stacjonarnie: środy 14:00-15:00

zdalnie via MS Teams: wtorki 17:00-18:00

Na oba typy spotkań ze mną można się umówić w innych terminach mailowo.

Zmiany ogłaszane na https://wh.agh.edu.pl/tablica-ogloszen.

pokój: C-7 5.19
e-mail: marnaw@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 45

Prowadzi badania w zakresie socjologii ekonomicznej (ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości i nowych technologii w gospodarce), zajmuje się również metodologią badań społecznych i socjo-fizyką.