pl Aa

Dane pracownika

foto Maria Nawojczyk
dr hab. Maria Nawojczyk, prof. AGH
Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią
kontakt
Profil badawczy

Dyżur w gabinecie w D-13: poniedziałki 10:20-11:20, wtorki 15:20-16:20
Dyżur zdalny (MS Teams):

pokój: 209
e-mail: marnaw@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 45

Prowadzi badania w zakresie socjologii ekonomicznej (ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości i nowych technologii w gospodarce), zajmuje się również metodologią badań społecznych i socjo-fizyką.