pl Aa

Dane pracownika

kontakt
Profil badawczy

Semestr zimowy 2022/23
Wkrótce
Zmiany ogłaszane na https://wh.agh.edu.pl/tablica-ogloszen.

pokój: C-7 5.17
e-mail: tgadacz@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 64

Specjalizuje się w badaniach nad filozofią XX wieku, filozofią żydowską, kryzysem cywilizacji zachodniej.