pl Aa

Dane pracownika

foto Jacek Gądecki
dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH
Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią
Funkcje uczelniane: Prodziekan ds. Nauki
kontakt
Profil badawczy

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 moje dyżury odbywają się w:

  • poniedziałek 8.15-9.00, stacjonarnie, budynek D13, pok. 105 (I p.)
  • wtorek 8.15-9.00, stacjonarnie, budynek D13, pok. 105 (I p.)

pokój: 105
e-mail: jgadecki@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 42 79

Zainteresowania badawcze: urban studies, badana na styku nauki-technologii i społeczeństwa (STS). Realizował badania m.in. w Fundacji Bauhausu w Dessau i na CUNY w Nowym Jorku (Stypendium Fulbrighta). Po przeprowadzce do Krakowa zajmował się m.in. marginalną gentryfikacją w starej części Nowej Huty. Obecnie zaangażowany badawczo m.in. w zagadnienia inteligentnego miasta (smart-city), przestrzeniami innowacji (dzielnice innowacji) oraz  badania przestrzeni domu i pracy (telepraca) oraz urban living lab. Koordynator badań społecznych w ramach projektu KlastER.