pl Aa

Dane pracownika

foto Tomasz Masłyk
dr hab. Tomasz Masłyk, prof. AGH
Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią
Funkcje uczelniane: przewodniczący OKW , członek UKR, członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, redaktor SH AGH
kontakt
Profil badawczy

Dyżur w gabinecie w D-13: czwartek: 11.20-12.20
Dyżur zdalny (MS Teams): wtorek 11.10-12.10

pokój: 106
e-mail: tomaslyk@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 89

Autor publikacji z socjologii polityki, socjologii Internetu, nowych mediów oraz socjologii niepełnosprawności.