pl Aa

Dane pracownika

foto Tomasz Masłyk
dr hab. Tomasz Masłyk, prof. AGH
Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią
Funkcje uczelniane: przewodniczący OKW , członek UKR, członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, redaktor SH AGH
kontakt
Profil badawczy

Semestr letni 2022/23:

Dyżur w gabinecie 5.26 poniedziałek 11.15-12.15 (27.02, 13.03, 27.03, 17.04, 15.05, 29.05, 19.06, 3.07)

poniedziałek 9.40-10.40 (6.03, 20.03, 3.04, 24.04, 8.05, 22.05, 12.06, 26.06)

Dyżur zdalny (MS Teams, po uprzednim umówieniu się): wtorek 9.00-10.00

Zmiany ogłaszane na https://wh.agh.edu.pl/tablica-ogloszen.

pokój: C-7 5.26
e-mail: tomaslyk@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 89

Autor publikacji z socjologii polityki, socjologii Internetu, nowych mediów oraz socjologii niepełnosprawności.