pl Aa

Dane pracownika

foto Dariusz Wojakowski
dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH
Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią
Funkcje uczelniane: Prodziekan ds. Współpracy i Studentów
kontakt
Profil badawczy

Semestr zimowy 2022/23

Dyżur w gabinecie C-7 5.15 : poniedziałek, 14.30-15.30
Dyżur w dziekanacie C-7 0.10: czwartek, 9.30-10.30

Zmiany ogłaszane na https://wh.agh.edu.pl/tablica-ogloszen.

pokój: C-7 5.15
e-mail: wojakowski@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 42 75

Specjalizuje się w socjologii pogranicza, społeczności lokalnych, badaniach jakościowych.