pl Aa

Dane pracownika

foto Katarzyna Cieślak
Katarzyna Cieślak
Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią
kontakt

pokój:
e-mail: kcieslak@agh.edu.pl
telefon: