pl Aa

Dane pracownika

Grzegorz Świerk
Katedra Technologii Informacyjnych i Mediów
kontakt

pokój:
e-mail: gswierk@agh.edu.pl
telefon: