pl Aa

Dane pracownika

Kamil Jaszczyński
Katedra Technologii Informacyjnych i Mediów
kontakt

pokój:
e-mail: kjaszczynski@agh.edu.pl
telefon: