Tablica ogłoszeń

Wiadomości wydziałowe

Uwaga w celu poprawnego działania tablicy ogłoszeń prosimy o wyłączenie AddBlockera. Instrukcja

I rok Kulturoznawstwa I stopień

Jolanta Gapys

2019-10-18 10:58
Szanowni Państwo,
24.10. 2019 roku zajęcia Intermedia w kulturze odbędą się w godzinach 15.45 – 17.15 w ramach  seminarium z cyklu uniVRsity. Gościem spotkania będzie nagradzany duet reżysersko-artystyczny The Kissinger Twins, który tworzą Dawid Marcinkowski i Katarzyna Kifert (więcej informacji https://www.facebook.com/events/466503120619717/).
Zajęcia ze Wstępu do kulturoznawstwa z prof. Jowitą Gują  zostają przeniesione na godzinę 9.50-11.10 w sali 431 (to termin zajęć Intermedia w kulturze).
Pozdrawiam
Dorota Żuchowska

Wysokość świadczeń z Funduszu stypendialnego

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2019-10-16 08:38

Szanowni Państwo,

Zachęcam do zapoznania się z pismem Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw., dotyczącym wysokości świadczeń z Funduszu stypendialnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: loziakk@agh.edu.pl, tel. (12) 617 43 90 lub osobiście w godzinach dziekanatowych dyżurów dla Studentów.

 

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

Kulturoznawstwo 1 rok – aktualizacja harmonogramu

Jolanta Gapys

2019-10-15 03:05

Szanowni Państwo,

od dziś mają Państwo zaktualizowany harmonogram, bardzo proszę o zapoznanie się z nim,

pozdrawiam serdecznie

Pani dr Marzena Mamak-Zdanecka:

Jacek Świętnicki

2019-10-14 08:36

Szanowni Państwo,

Studenci I roku studiów Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce, przypominam o szkoleniu bibliotecznym w dniu 16 października:

jedna grupa, 16.10. – godz. 9.00

druga grupa, 16.10. – godz. 11.15

Szkolenie odbędzie się w Bibliotece wydziałowej i kończy się wpisem do WD.

Obecność jest obowiązkowa.

 

Pozdrawiam

Marzena Mamak-Zdanecka

Opiekun Pierwszego Roku Studiów

Zmiana harmonogramu I rok Kulturoznawstwa I stopień od 15.10

Jolanta Gapys

2019-10-11 02:47

Szanowni Państwo,

od wtorku tj. 15.10 zostanie naniesiona korekta w harmonogramie dotycząca zajęć głównie ćwiczeniowych – zostanie zlikwidowana jedna grupa z powodu niskiej frekwencji studentów. Nowy harmonogram dostępny jest pod linkiem.

W poniedziałek zajęcia odbywają się wg dotychczasowego harmonogramu

pozdrawiam serdecznie

 

Dochód z gospodarstwa rolnego

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2019-09-23 12:12

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że Prezes GUS ogłosił w dniu dzisiejszym dochód z gospodarstwa rolnego w 2018 roku:

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r.  2715  zł.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

Wypłata 10. stypendium

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2019-09-17 12:40

Szanowni Państwo,

 

10_stypendium_pismo Pani Prorektor

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi wypłaty tzw. 10. stypendium, uprzejmie informuję, że podstawą wypłaty stypendium jest podpisanie przez Państwa nowej decyzji. O możliwości odbioru decyzji w dziekanacie zostaną Państwo poinformowani drogą mailową. W mailu otrzymają Państwo również informację, jaki jest termin odbioru decyzji.

Dołożymy wszelkich starań, aby wypłata świadczenia nastąpiła jak najszybciej.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

Rejestracja pracy dyplomowej – zmiany od 1 kwietnia

Jolanta Gapys

2019-05-16 03:29

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. każdy student zobowiązany jest do zdeponowania pracy dyplomowej poprzez moduł Wirtualna Uczelnia.

Przed złożeniem pracy dyplomowej w wersji papierowej w dziekanacie w terminach określonych w Regulaminie studiów pod rygorem odmowy przyjęcia pracy dyplomowej, w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego, student zobowiązany jest zalogować się poprzez przeglądarkę do modułu Wirtualna Uczelnia, przejść do menu Dyplom i wykonać następujące czynności:

 1. w zakładce Praca dyplomowa zweryfikować dane, w szczególności tytuł pracy dyplomowej, imiona i nazwiska opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej. UWAGA: tytuł deponowanej w wersji elektronicznej pracy dyplomowej w module Wirtualna Uczelnia musi być tożsamy z tytułem pracy dyplomowej składanej w wersji papierowej w dziekanacie. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian należy zgłosić się do pracownika właściwego dziekanatu przed przystąpieniem do kolejnych etapów postępowania;
  2. w zakładce Dane pracy dyplomowej uzupełnić słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, a następnie zatwierdzić zmiany;
  3. w zakładce Pliki pracy dyplomowej:
  a) złożyć stosowne oświadczenie,
  b) umieścić w systemie streszczenie pracy dyplomowej,
  c) umieścić w systemie załączniki, jeśli są integralną częścią pracy dyplomowej,
  d) umieścić w systemie zaakceptowaną przez opiekuna pracy dyplomowej ostateczną wersję elektroniczną pracy dyplomowej (zgodnie z ustalonym w Uczelni formatem i rozmiarem).
  W przypadku wykonania wszystkich czynności, o których mowa powyżej opiekun pracy dyplomowej otrzymuje powiadomienie o dostępnej pracy dyplomowej na adres jego poczty mailowej.

Wszelkie informacje dotyczące procesu dyplomowania w module Wirtualna Uczelnia znajdą Państwo w zakładce Dyplom –> Instrukcja procesu dyplomowania.

Obsługa prac dyplomowych w formie elektronicznej w systemie Dziekanat.XP oraz w module Wirtualna Uczelnia, a także ich sprawdzenie przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wynika z zarządzenia nr 14/2019 Rektora AGH z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad obsługi prac dyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).

Zarządzenie obowiązuje studentów, nauczycieli akademickich oraz inne osoby będące opiekunami prac dyplomowych, a także pracowników dziekanatów.

Zarządzenie dostępne jest na stronie Działu Nauczania pod adresem https://www.dzn.agh.edu.pl/fileadmin/restricted/dn_restricted/JSA/Zarzadzenie_JSA.pdf .

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z dziekanatem na Państwa wydziale.

 

 

Konferencja studencka we Lwowie 16-17 maja br. „SOCIOLOGY – SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE –REGULATION OF SOCIAL PROBLEMS”

Artur Cybulski

2019-03-18 10:51

Informacja od Pani Prodziekan Dr Anny Małeckiej:


Szanowni Państwo Studenci,

Zachęcam Państwa do udziału w naukowej konferencji studenckiej «SOCIOLOGY – SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE –REGULATION OF SOCIAL PROBLEMS», która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2019 roku na Politechnice Lwowskiej. Konferencja jest współorganizowana przez Wydział Humanistyczny AGH. Językami konferencyjnymi są: ukraiński, angielski oraz polski. Szczegóły przesłane przez ukraińskiego Organizatora – poniżej.

W sprawie wymogów edytorskich, proszę o kontakt ze mną lub Profesorem Dariuszem Wojakowskim.

Pozdrawiam,

Anna Małecka

 

National Pedagogical Dragomanov University

Lviv Educational and Scientific Center of Professional Education

Lviv Polytechnic National University

The Department of Sociology and Social Work

AGH – University of Science and Technology

The Faculty of Humanities

 

SOCIOLOGICAL ASSOCIATION OF UKRAINE
Lviv Regional Department of SAU

 

INVITATION

TO THE NINTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «SOCIOLOGY – SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE –REGULATION OF SOCIAL PROBLEMS»

Dates of the conference: May 16–17, 2019.

Purpose of the conference: the discussion of actual social problems in the Central and Eastern Europe countries. increasing the interest of young researchers for active scientific activities in the field of sociology and social work, as well as promoting scientific relations between leading educational and research institutions in humanities of Ukraine and Central and Eastern Europe countries.

Joint participation of students, PhD students and their supervisors is encouraged.

The presence of a supervisor for students and postgraduates is obligatory (unless the supervisor is co-authored).

The main topics of the conference are:

·       Modern Ukraine: the civilizational crossroads or the threshold that should be overcome;

·       A variety of social and cultural practices in the modern society: the way to find its unity or provoke the splits;

·       The problems of the sociology of a city: space and change, inhabitants – students – tourists;

·       Globalization processes in the modern world and the prospects of Central and Eastern Europe countries;

·       The war in eastern Ukraine: a sociological analysis of a complex of social problems;

·       Migrants and internally displaced people in Ukraine and countries of Central and Eastern Europe;

·       The problems of migrant’s adaptation in the modern society;

·       The problems of youth self-realization in the modern society;

·       The social problems of unstable societies: identifying and finding the ways of regulation;

·       The subjects of social problems regulation and its cooperation;

·       An information support and media formats of social problems;

·       PR-technologies in social problems settling;

·       The state and public social services: work peculiarities and its cooperation;

·       The social determinants of communities, families and individuals health;

·       The healthkeeping activities of social worker;

·       The social work and social welfare in the system of social problems regulating instruments.

Conditions of participation: All interested persons are invited to participate in the conference.

Working languages: Ukrainian, English, Polish.

The form of participation: full-time, distance.

According to the results of the conference, a collection of conference materials will be published (in electronic form). All conference materials will be published in the original language.

 

The deadline for accepting applications and abstracts is April 19, 2019.

Please fill out the application form for participation in the conference by the link https://goo.gl/forms/RXel7QDJiHkrP5t63

The report materials, designed according to the requirements should be mailed at socio.nulp@gmail.com

The file with the materials should be named as follows: Surname.Name_thesis. For example, Boiko.Iryna_thesis.

For additional information please contact: socio.nulp@gmail.com

Olha Herus – +38(067) 44-71-854    Iryna Boiko – +38(097) 49-94-222
Material for publication is sent to the Organizing Committee by e-mail (e-mail: socio.nulp@gmail.com).

Speech at the conference should be up to 5 minutes.

If necessary, you can prepare a multimedia presentation for the report.

If your speech is in Polish or Russian language, then the multimedia should be in Ukrainian or English.

Podziękowania dla Studentów

Artur Cybulski

2019-03-01 02:15

Informacja od Pani Marii Kogutowskiej:


Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za przekazane książki do Biblioteki Wydziałowej
Będą służyły studentom.
Szkoda, że nie mogę podziękować imiennie
Serdecznie pozdrawiam
Maja Kogutowska