Tablica ogłoszeń

Wiadomości wydziałowe

Uwaga w celu poprawnego działania tablicy ogłoszeń prosimy o wyłączenie AddBlockera. Instrukcja

VII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych

Jolanta Gapys

2018-04-26 03:07

Szanowni Państwo,

Przypominamy o możliwości rejestracji i zgłaszania abstraktów na VII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych oraz udziału w Letniej Szkole Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych.

Kolejna edycja Sympozjum odbędzie się w Krakowie pod hasłem Między nauką a sztuką – WSPÓŁCZESNE ETHOSY I HABITUSY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH.

Letnia Szkoła to cykliczne wydarzenie towarzyszące Sympozjum. W tym roku kursy z zakresu metodologii i analizy danych w badaniach jakościowych poprowadzą doświadczeni badacze i praktycy, m.in. prof. dr hab. Krzysztof Konecki, prof. AP dr hab. Marek Gorzko, dr hab. Grażyna Kubica-Heller, dr hab. Anna Kacperczyk, dr Barbara Worek, dr Jakub Niedbalski, dr Krzysztof Tomanek i dr Grzegorz Bryda.

Przydatne linki:

Strona internetowa: www.viitsbj.confer.uj.edu.pl
Rejestracja na Sympozjum: http://www.viitsbj.confer.uj.edu.pl/sympozjum/rejestracja
Rejestracja na Szkołę Letnią: https://goo.gl/izk4pc
VII TSBJ na Facebooku: https://www.facebook.com/events/352661231912888/
Szkoła Letnia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/173908673265185/
Sympozjum – kontakt emailowy: viitsbj@uj.edu.pl
Szkoła Letnia – kontakt emailowy: caqdas-tm@uj.edu.pl

Ważne daty:

do 31 maja 2018 roku – Rejestracja na VII TSBJ
do 15 czerwca 2018 roku – Rejestracja i termin uiszczenia opłaty na warsztaty w Szkole Letniej
do 31 maja 2018 – Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
25-27 czerwca 2018 Letnia Szkoła Analizy i Metod Badań Jakościowych
28-30 czerwca 2018 VII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych

Z pozdrowieniami,

Komitet Organizacyjny

STUDENCI V-GO ROKU KULTUROZNAWSTWA

Jacek Dębicki

2018-04-25 09:41

Pragnę Państwa poinformować, iż „Miejski obóz kulturoznawczy” odbędzie się w dniach 14-16 czerwca (czwartek, piątek i sobota). Czwartek będzie dniem seminaryjnym, który będzie miał miejsce na WH AGH, w piątek wyjedziemy natomiast na całodniowy objazd terenowy połączony ze zwiedzaniem obiektów sztuki i kultury, w sobotę z kolei będziemy zwiedzać Kraków, w tym muzea, i prezentować przygotowane przez Państwa referaty przed zabytkami Krakowa. Spis tematów przekazałem już studentom V-go roku. Proszę o przygotowanie i przesłanie mi listy wybranych tematów, aby było można przygotować szczegółowy program.
Jacek Dębicki

Stypendium Funduszu im. Zielińskich

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-04-19 10:41

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie przypominam, że 30 kwietnia br. upływa termin składania w Dziekanacie wniosków o stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.

Zapraszam do zapoznania się z pismem Pani Prorektor ds. Studenckich prof. nadzw. dr hab. Anny Siwik w sprawie tego stypendium :

pismo Pani Prorektor dot. stypendium Zielińskich

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o to świadczenie proszę o zapoznanie się z regulaminem jego przyznawania. Regulamin oraz wniosek o przyznanie stypendium są dostępne na stronie (trzeba przezscrollować ją w dół):

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-funduszu-im-zielinskich/

 

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

„Mediacja w pracy z młodzieżą” Kraków 25 maja 2018r.

Anna Kulpa

2018-04-17 06:29

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM oraz Instytut Socjologii serdecznie zapraszają na interdyscyplinarną konferencję studencką pt. „Mediation in Youth Work. Mediacja w pracy z młodzieżą”, która odbędzie się w dniu 25 maja 2018 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zaproszenie kierowane jest do praktyków, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediatorów, osoby pracujące z młodzieżą, a także studentów kierunków społecznych i humanistycznych, w szczególności socjologii, pracy socjalnej, pedagogiki, resocjalizacji i prawa.
Organizatorzy proszą o nadsyłanie propozycji wystąpień wraz z abstraktami nieprzekraczającymi 500 słów
w terminie do 2 maja 2018 roku na adres adr@strim.org.pl.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdą Państwo na stronie: http://firstadrkit.org/pdf/konferencja-firstadrkit.pdf.

Invitation for 20th Summer Course „The European System of Human Rights Protection”, 9 – 20 July 2018, at the Faculty of Law.

Artur Cybulski

2018-04-17 02:25
Invitation for 20th Summer Course „The European System of Human Rights Protection”, 9 – 20 July 2018, at the Faculty of Law.
Details of this event you can find here:

Zmiana terminu dyżuru Pani Prodziekan dr A. Małeckiej

Jolanta Gapys

2018-04-17 10:15

Szanowni Państwo,
w związku z wyjazdem służbowym za granicę, dr Anna Małecka odwołuje swój dyżur w dniu 19 kwietnia.
Zamiast tego wyznacza dyżur we wtorek 17 kwietnia – godz. 16:00 – 17:00
za utrudnienia przepraszamy

Teatr Groteska poszukuje wolontariuszy

Jolanta Gapys

2018-04-17 10:10

!POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE!
Teatr Groteska ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych do współtworzenia wyjątkowego plenerowego wydarzenia:
„18. Wielka Parada Smoków. Smoki z dziennika Marco Polo”

Kalendarium Smocze:
2-3 czerwca 2018 Smoczy Piknik Rodzinny Bulwar Czerwieński
2 czerwca 2018 Wielkie Widowisko na Wiśle Zakole Wisły
3 czerwca 2018 Wielka Parada Smoków ul. Grodzka – Rynek Główny

Zapraszamy serdecznie do współpracy wszystkich, którzy chcą razem z Teatrem Groteska obchodzić pełnoletniość naszych Smoków!
Proponujemy stanowiska animatorów czasu wolnego, opiekunów Smoków podczas Parady, asystenta konferansjera podczas Pikniku!
Gwarantujemy weekend pełen wrażeń , zabawy i wspaniałej atmosfery spędzony w gronie Smoczych entuzjastów!

Oferujemy możliwość zaliczenia praktyk studenckich oraz otrzymania stosownego zaświadczenia
Na zgłoszenia czekamy do 13 maja 2018!

CV należy wysyłać na adres: d.jarzyna@groteska.pl

Kontakt:
Dominika Jarzyna
d.jarzyna@groteska.pl
(12) 633-48-22 wew.235

Informacja o konferencji dla studentów i młodych naukowców

Magdalena Żmudzka

2018-04-10 02:53
Szanowni Państwo,
 
w imieniu Rady Kół Naukowych WSIiZ w Rzeszowie
chciałabym zaprosić do udziału
X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Nauka i pasja kluczem do sukcesu”,
która odbędzie się 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej
w Kielnarowej.
 
Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl
Zapraszamy również na profil konferencji na Facebook’u: https://www.facebook.com/naukaipasja

 

Jak co roku, wydarzenie to odbywa się dzięki wsparciu Władz Uczelni oraz Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty”, która objęła konferencję honorowym patronatem.
 
W zależności od Państwa wyboru, pozytywnie zrecenzowane referaty mogą zostać opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK (http://think.wsiz.rzeszow.pl/), czasopiśmie naukowym „Security Review” (http://securityreview.pl/) lub w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 

Soci@lCommunication (5 pkt. MNiSW),
Studia Humana (7 pkt. MNiSW).
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.04.2018 r.
 
Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej konferencji w zakładce ‚Rejestracja‚.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
 


Z wyrazami szacunku
 
Iwona Kościółek
Przewodnicząca Rady Kół Naukowych
w imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji
„Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

 

Rada Kół Naukowych WSIiZ

rkn@student.wsiz.rzeszow.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Stypendium Funduszu im. Zielińskich

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-03-28 10:40

Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się z pismem Pani Prorektor ds. Studenckich prof. nadzw. dr hab. Anny Siwik w sprawie stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich:

pismo Pani Prorektor dot. stypendium Zielińskich

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o to świadczenie proszę o zapoznanie się z regulaminem jego przyznawania. Termin składania wniosków w Dziekanacie upływa 30 kwietnia br.

Regulamin oraz wniosek o przyznanie stypendium są dostępne na stronie (trzeba przezscrollować ją w dół):

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-funduszu-im-zielinskich/

 

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

Przedmioty obieralne w semestralnych planach zajęć

Anna Kulpa

2018-03-23 11:33

Szanowni Państwo,
W dniu 5 marca zamknięta została uzupełniająca tura zapisów na przedmioty obieralne (fakultety, proseminaria) realizowane w semestrze letnim 2017/18. Wyniki tych zapisów zostały uwzględnione w Państwa semestralnych planach zajęć. Tym samym są Państwo zobowiązani zaliczyć przedmioty obieralne na takich samych zasadach jak przedmioty obowiązkowe. Zmiana semestralnego planu zajęć dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą Prodziekan ds. Współpracy i Studentów dr Anny Małeckiej.
Pozdrawiam,
Anna Kulpa

Hackathon „Show Me Data”

Jolanta Gapys

2018-03-20 12:10

Szanonwi Państwo,
dla zainteresowanych studentów kierunków informatycznych polecamy:

„Programujesz, a w kieszeni pusto?” – Tak brzmi hasło konkursu Hackathon „Show Me Data”, wyjątkowego wydarzenia które, Główny Urząd Statystyczny organizuje dla pasjonatów programowania, a które odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15 kwietnia 2018 r.

Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższej kierunków informatycznych lub pokrewnych. Zadaniem postawionym przed zespołami jest stworzenie prototypu aplikacji mobilnej adresowanej do młodzieży w wieku 12-15 lat, wykorzystującej dane statystyczne i oferującej funkcję rzeczywistości rozszerzonej. Prototyp aplikacji powinien zawierać elementy e-learningu i grywalizacji. Aplikacja powinna działać na urządzeniach mobilnych, tj. na smartfonach i tabletach, pod systemem operacyjnym Android lub iOS. Ponadto aplikacja swoją intuicyjną obsługą oraz atrakcyjną grafiką, powinna rozwijać zainteresowania i statystyczne kompetencje cyfrowe młodzieży.

Głównym celem, jaki stawiają przed sobą organizatorzy Hackathonu, jest promocja zasobów informacyjnych statystyki publicznej oraz zachęcenie młodych użytkowników do korzystania z oferty informacyjnej GUS i EUROSTAT’u. Wszystkie prace oceni Jury, a zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody. W puli są nagrody finansowe – w tym główna nagroda w wysokości 20 tys. zł, zwycięski prototyp aplikacji mobilnej będzie oficjalną statystyczną aplikacją, promowaną i udostępnianą bezpłatnie przez GUS.

Do udziału w Hackathonie zaproszone zostaną 2-4 osobowe zespoły studentów i absolwentów kierunków informatycznych (maksymalnie 60 osób). Rejestracja zgłoszeń rozpocznie się 12 marca 2018 r. i zakończy 29 marca 2018 r. Udział w hackathonie SHOW ME DATA jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące Hackathonu, w tym regulamin Hackathonu dostępne są na stronie internetowej https://hackathon.stat.gov.pl.

Pytania dotyczące Hackathonu prosimy kierować na adres: hackathon@stat.gov.pl.

Z poważaniem
Anna Nowak
Starszy specjalista
Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych
+48 12 36 10 154

ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków
tel. +48 12 41 56 011
SekretariatUSKRK@stat.gov.pl
krakow.stat.gov.pl

Dyżury

Łukasz Trzciński

2017-06-25 10:57

Szanowni Państwo!

W dniu 26 czerwca będę na dyżurze od godziny 14.00 do 15.00. Jutro ogłoszę termin wtorkowy.

Łukasz Trzciński