pl Aa

Dane pracownika

kontakt
Profil badawczy

Semestr letni 2023/24

Dyżury w gabinecie: środy 12:15-13:15

Dyżur online: poniedziałek 14:45-15:45

Zmiany ogłaszane na https://wh.agh.edu.pl/tablica-ogloszen.

pokój: C-7 5.26
e-mail: sewrud@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 89

Specjalizuje się w badaniach nad innowacyjnością, kreatywnością, pomysłami i projektowaniem (design research, UX, procesy kreatywne, socjologia wiedzy, science and technology studies).