pl Aa

Dane pracownika

kontakt
Profil badawczy

Dyżur w gabinecie w D-13: wtorek 13:40
Dyżur zdalny (MS Teams): środa 14:30

pokój: 106
e-mail: sewrud@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 42 53

Specjalizuje się w badaniach nad innowacyjnością, kreatywnością, pomysłami i projektowaniem (design research, UX, procesy kreatywne, kultury innowacji, science of idea).