pl Aa

Dane pracownika

kontakt
Profil badawczy

Dyżur stacjonarny: środa, 8:30 – 9:30

Dyżur online (MS Teams): wtorek, 9:00 – 10:00

Uprzejmie proszę, by zamiar pojawienia się na dyżurze zgłosić dzień wcześniej poprzez e-mail.

pokój: C-7 5.21
e-mail: dszklarczyk@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 42 50

Specjalizuje się w socjologii gospodarki, politykach innowacyjności (polityki sektorowe, inteligentne specjalizacje) oraz metodach badawczych (w szczególności case study, porównawcze case study) i analizie danych.