pl Aa

Dane pracownika

kontakt
Profil badawczy

Semestr zimowy 2022/23

Poniedziałek 10.00-11.00 (z wyłączeniem 24.10 i 7.11 2022).

UWAGA! 24.10 i 7.11 poniedziałek 12.20-13.30

Środa 10.00-11.00 (z wyłączeniem 2. 11. 2022).

UWAGA! 2.11.2022 dyżur od 12.30 do 13.30

Zmiany ogłaszane na https://wh.agh.edu.pl/tablica-ogloszen.

pokój: C-7 5.24
e-mail: zuchowska@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 42 61

Specjalizuje się w badaniach nad sieciami społecznymi i relacjami pomiędzy społeczeństwem a technologią oraz analizami w obszarze Disability Studies.