pl Aa

Dane pracownika

kontakt
Profil badawczy

Kosultacje:

Poniedziałek: 12.45-13.45

Czwartek: 14.15-15.15

W okresie pandemii Covid 19 konsultacje odbywają się na platformie MS Teams. Kod zespołu: 1nk78yz

pokój: 119
e-mail: mpj@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 65

Specjalizuje się w badaniach historii polskiej kultury popularnej, w szczególności polskiej muzyki popularnej.