pl Aa

Dane pracownika

kontakt
Profil badawczy

Semestr zimowy 2023/24:
Dyżury: środa godz. 13-14, środa godz. 14-15, budynek C7 pokój 6.27
Zmiany ogłaszane na https://wh.agh.edu.pl/tablica-ogloszen.

pokój: C-7 6.27
e-mail: rolszowski@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 62 +48 606 198 739

Specjalizuje się w badaniach nad zbiorową inteligencją w sferze publicznej, e-partycypacją, e-administracją, web 2.0 w polityce, doktrynami politycznymi.