pl Aa

Dane pracownika

foto Damian Gałuszka
dr Damian Gałuszka
Katedra Technologii Informacyjnych i Mediów
Funkcje uczelniane: Sekretarz redakcji czasopisma "Studia Humanistyczne AGH"
kontakt
Profil badawczy

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy, wstępne godziny dyżurów:
poniedziałek 13:00-14:00.

Zmiany ogłaszane na https://wh.agh.edu.pl/tablica-ogloszen/

pokój: C-7 5.23
e-mail: dagal@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 71

Specjalizuje się w badaniach nad grami cyfrowymi i VR, edukacją medialną oraz zależnymi od technologii przemianami społecznymi.