pl Aa

Dane pracownika

foto Łucja Kapralska
dr Łucja Kapralska
Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią
Funkcje uczelniane: Kierownik Kursu Doskonalenia Dydaktycznego
kontakt
Profil badawczy

Semestr zimowy 2022/23:

Stacjonarnie: poniedziałek  13.30 –  14.30, pok. 5.25, C-7.

On line:  czwartek 9.00 – 10.00 , TEAMS,  Zespół KONSULTACJE

Kod : 5r2g7sz

Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a40fcc7ea42384495840ed068ae951ca3%40thread.tacv2/conversations?groupId=0b62d666-214f-46eb-bf7f-a01c1c9e39a6&tenantId=80b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8

Zmiany ogłaszane na https://wh.agh.edu.pl/tablica-ogloszen.

pokój: C-7 5.25
e-mail: lkapral@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 43 93

Zainteresowania: życie społeczne internetu, aktywność grup etnicznych w sieci, pamięć społeczna w sieci, cyfrowe rodzicielstwo, aktywność seniorów; edukacja akademicka.