pl Aa

Dane pracownika

kontakt
Profil badawczy

Dyżur w gabinecie w D-13: Poniedziałek 8 40
Dyżur zdalny (MS Teams): Piątek 14 00

pokój: 112
e-mail: ewaa@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 42 56

Zainteresowania naukowe: kultura organizacji szkoły, zarządzanie w kulturze, dydaktyka, pedagogika w tym andragogika, twórcze myślenie.