pl Aa

Dane pracownika

kontakt
Profil badawczy

Semestr letni 2023/24

Piątek 8 45-9 45 C-7, s. 3.16

Środa 17 30-18 30 C-7 s. 4.11

 

 

pokój: C-7 6.24
e-mail: ewaa@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 42 56

Zainteresowania naukowe: kultura organizacji szkoły, zarządzanie w kulturze, dydaktyka, pedagogika w tym andragogika, twórcze myślenie.