pl Aa
Konferencje, Seminaria, WykładyKonkursyOsiągnięciaPraktyki, Staże, Oferty pracyStudiaWydarzenia wydziałowe

Informacja w sprawie systemu powiadamiania i reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych wymagających natychmiastowego działania

piątek, 02 października, 2020
Szanowni Państwo,   Rektor zobowiązał studentów  do  niezwłocznego  powiadomienia Uczelni: a) o stwierdzonym zakażeniu wywołanym wirusem SARS-CoV-2, decyzjach co do zakresu izolacji lub objęciu leczeniem zamkniętym; b) o objęciu kwarantanną z powodu kontaktu ich lub ich bliskich z osobą zakażoną. Informacje powyższe należy przekazać mailowo lub telefonicznie do dziekanatu tel. 12 617 43 90, mail:…

Ogłoszenie – wnioski o stypendia i zapomogi

czwartek, 17 września, 2020
Zgodnie z komunikatem Pana Prorektora prosimy o przesyłanie wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz o stypendium rektora za odpowiednio wysoką średnią ocen pocztą tradycyjną na adres Wydziału lub o składanie ich na portierni budynku D-13 w przeznaczonym do tego pojemniku. Raz jeszcze prosimy o rzetelne zapoznanie się treścią komunikatu Pana Prorektora…

VI edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL

wtorek, 08 września, 2020
Szanowni Państwo,   POLITYKA  zaprasza do udziału w  VI już  edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL. Do 30 WRZEŚNIA czekamy na zgłoszenia pod adresem mailowym RAKOWSKI@POLITYKA.PL Prawo zgłaszania prac mają ich promotorzy lub/i recenzenci, a także autorzy, pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcia promotora i/lub recenzenta. Do Nagrody im. M.F. Rakowskiego można zgłaszać prace…
404 image

Błąd 404

Strona której szukasz nie istnieje lub została usunieta