pl Aa

Wydarzenia wydziałowe

Stanowisko ws. sytuacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Członkowie Rad Dyscyplin Nauk Socjologicznych oraz Nauk o Kulturze i Religii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zajęli jednomyślnie stanowisko ws. niepokojącej sytuacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.