pl Aa

Wydarzenia wydziałowe

Laboratorium Społeczno-Technologiczne (SoTechLab) przy KSSiT WH AGH pt. „Sztuczna inteligencja – czyli jaka? Teraźniejszość i przyszłość „inteligentnych” algorytmów (Czekając na lato – sztuczna inteligencja w rozkwicie)”

Zapraszamy na trzecie wspólne spotkanie Laboratorium Społeczno-Technologicznego (SoTechLab) przy Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH oraz Fundacji Marsz dla Nauki pt. Sztuczna inteligencja – czyli jaka? Teraźniejszość i przyszłość „inteligentnych” algorytmów (Czekając na lato – sztuczna inteligencja w rozkwicie).
Podczas naszego spotkania poddamy dyskusji temat obecnych, jak i możliwych (w niedalekiej przyszłości) społecznych i kulturowych efektów rozwoju dziedziny sztucznej inteligencji (AI). Szczególną uwagę zwrócimy na wątki związane nie tylko z obawami, zwłaszcza techno-lękami, ale również wysokimi oczekiwaniami wobec rozwiązań opierających się na AI, które z tego powodu są często określane jako „inteligentne”.
Wspólnie z zaproszonymi ekspertami/kami zastanowimy się na ile i w jaki sposób „sztuczna” może być interakcja z danym systemem społecznym i co za tym idzie, w jaki sposób ta (sztuczna) „inteligencja” może wspierać ludzi symulując i odzwierciedlając ich zachowania.
Samo określenie „sztuczna inteligencja” funkcjonuje od lat pięćdziesiątych XX wieku. Pojęcie to posiada wiele różnorodnych definicji, zależnych od aktualnych możliwości technicznych i technologicznych. Podczas naszego spotkania chcemy sprawdzić gdzie obecnie – w roku 2021 – jesteśmy w tej technologicznej ewolucji oraz jakie są możliwe następne etapy rozwoju relacji człowiek-AI?
W debacie wezmą udział:
Arek Flinik, Lekta.ai
Prof. Jowita Guja, Katedra Technologii Informacyjnych i Mediów, Wydział Humanistyczny AGH
Aleksandra Iskra, Kancelaria Adwokacka AIskra, sekcja Prawa Autorskiego i Nowych Technologii ORA Warszawa
prof. Andrzej Wodecki, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska
Spotkanie bedzie 25 maja o 17.00 na platformie MS-Teams:
Spotkanie moderować będą Katarzyna Cieślak i dr Seweryn Rudnicki z Katedry Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH
***
Laboratorium Społeczno-Technologiczne (SoTechLab) to inicjatywa Katedry Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH (https://www.facebook.com/KSSTWHAGH). Formą inicjatywy jest laboratorium społeczne, rozumiane jako przestrzeń analizy i diagnozy społecznej dotyczącej społecznych wymiarów technologii. Celem Laboratorium jest wypracowanie wiedzy o społecznych uwarunkowaniach i konsekwencjach technologii i jej popularyzacja.
Narzędziem działania Laboratorium są otwarte dyskusje na ważne i aktualne tematy z zakresu relacji technologii i społeczeństwa. Główną formą działania są comiesięczne publiczne spotkania wspierane analizami i komentarzami ekspertek i ekspertów, specjalizujących się w danej tematyce, a także gości spoza Katedry i Uczelni – uczonych, profesjonalistów i profesjonalistki spoza akademii, liderów i liderki opinii czy przedstawicieli instytucji technologicznych (firm, innych laboratoriów, fundacji, itd.).
Cele Laboratorium:
– Diagnozowanie społecznych problemów związanych z powstawaniem, wykorzystywaniem i zastosowaniem technologii, przede wszystkim wykluczenia technologicznego i nierówności społecznych oraz badanie ich przyczyn i zakresu;
– Analiza krytyczna i uwrażliwiająca na społeczne konsekwencje nowych technologii, w tym konsekwencje wspierające, jak i ograniczające rozwój społeczności i grup społecznych;
– Analiza technologii afirmatywnych i inkluzywnych oraz asystujących;
– Stworzenie przestrzeni służącej inspirowaniu zmian społecznych i wypracowywania propozycji rozwiązań ważnych problemów społecznych, szczególnie tych wspierających sprawiedliwy i zrównoważony wpływ technologii na społeczeństwo;
– Budowanie przestrzeni dialogu między akademią a środowiskiem społecznym w duchu publicznego rozumienia nauki (public understanding of science – PUS), w tym mediami, biznesem, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi; wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń różnych środowisk zainteresowanych tematyką społecznych uwarunkowań i konsekwencji technologii;
– Inicjowanie badań i dyskusji na temat społecznych i kulturowych uwarunkowań zmian technologicznych;
– Popularyzacja wiedzy naukowej, wspieranie zaufania do najnowszych osiągnięć technologicznych (w tym biotechnologii, technologii medycznych, itd.). próba wyjaśnienia i konfrontacji z uprzedzeniami na temat nowych technologii; nauka obywatelska;
– Uwrażliwianie na różnice między wiedzą naukową a potoczną; zachęcanie do korzystania z wiedzy popartej faktami, dowodami, logiką wywodu; promowanie kultury dyskusji i wymiany opinii w debacie naukowej.
***
Fundacja Marsz dla Nauki jest instytucją zrzeszającą zróżnicowaną dziedzinowo i bezstronną politycznie grupę osób, zaangażowanych w popularyzację nauki. Celem Fundacji jest zwrócenie uwagi osób publicznych, w szczególności liderów społecznych i politycznych oraz ustawodawców, na problemy związane z rozwojem nauki, a w konsekwencji do tworzenia prawa zgodnego z bieżącym stanem wiedzy akademickiej, dla dobra interesu publicznego.