pl Aa

Konkursy

Mikrogranty przyznane!

Konkurs Mikrograntów to nowa inicjatywa, która wspiera działalność naukowo-badawczą na Wydziale Humanistycznym. Laureaci otrzymują specjalne dofinansowanie na realizację swoich badań albo na wsparcie przy ukończeniu publikacji naukowej. Właśnie przedstawiono podsumowanie kwietniowej edycji Konkursu.

Oprócz wymienionych wyżej celów, Konkurs Mikrograntów ma służyć również zwiększeniu poziomu innowacyjności i interdyscyplinarności badań prowadzonych na WH AGH oraz popularyzacji wyników tych badań. O grant mogli ubiegać się pracownicy naukowi, a także doktoranci naszego Wydziału. Dofinansowania przyznano w dwóch kategoriach: badawczo-rozwojowej oraz publikacyjno-konferencyjnej. W ramach pierwszej złożono 4 wnioski, zaś w drugiej 12. Po przeprowadzonej ocenie, Komisja Konkursowa postanowiła przyznać 3 granty badawczo-rozwojowe oraz 10 grantów publikacyjno-konferencyjnych.

Dofinansowanie o łącznej sumie 24 444 złotych rozdysponowano na projekty o czterech różnych typach: na zespoły badawcze przyznano 4800 zł; na projekty pilotażowe 9224 zł; na publikacje 2100 zł; natomiast na konferencje 8320 zł. Serdecznie gratulujemy i życzymy świetnych rezultatów przy realizacji swoich prac.

II edycja Konkursu Mikrograntów odbędzie się w czerwcu. Wnioski będzie można składać między 1 a 10 czerwca.