pl Aa

Skład Rady ds. Kształcenia od 2020

Skład Rady ds. Kształcenia w dyscyplinach: nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne i nauki o zarządzaniu i jakości:

Koordynator ds. kształcenia:

Przedstawiciele kierunków:

Socjologia
Kulturoznawstwo
Informatyka społeczna

Przedstawiciel kierunku: Nowoczesne technologie w kryminalistyce w Radzie ds. Kształcenia w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja