Kalendarz wydarzeń
  • Wykład prof. Tomasza Majewskiego
    • 27 listopada o godz.12:00 (WH AGH, parter, s. nr 21) na kolejnym spotkaniu z cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni” nasz Gość prof. Tomasz Majewski wygłosi wykład pt. „Migracje intelektualne, uniwersalizm teorii i >>geografia wiedzy<<". Google calendar CSV