Kalendarz wydarzeń
  • Uroczyste rozdanie dyplomów
    • Dnia 27 października o godz. 15:00 odbędzie się uroczyste rozdanie dyplomów naszym Absolwentom. Ul. Gramatyka 8a, Sala Posiedzeń Rady Wydziału. Google calendar CSV
  • Konferencja „Rodzina w świecie ‚nowej gospodarki'”
    • Konferencja naukowa organizowana w dniach 16-17 listopada przez Wydział Humanistyczny AGH, Sekcję Socjologii Rodziny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Google calendar CSV