pl Aa

Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią

Katedra Studiów na Społeczeństwem i Technologią jest przestrzenią, w której prowadzone są badania socjologiczne, antropologiczne i psychologiczne oraz interdyscyplinarne, łączące różne perspektywy heurystyczne, metodologie i paradygmaty nauk społecznych. Problematyka prowadzonych badań dotyczy m.in. relacji między polem technologicznym a społeczeństwem i społecznego wymiaru technologii. W ramach KSSiT działa SoTechLab, inicjatywa, której celem jest diagnoza społeczna i wypracowywanie propozycji rozwiązań problemów społecznych, związanych powstawaniem, wykorzystywaniem i zastosowaniem technologii.