pl Aa

Konferencje, Seminaria, Wykłady

Trwa rejestracja na 62. Barbórkową Konferencję Kół Naukowych

9 grudnia odbędzie się 62. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Po raz kolejny studentki i studenci naszego Wydziału mają możliwość indywidualnie lub jako reprezentanci kół naukowych wygłosić swoje prelekcje w ramach XXI sekcji Humanistycznej. To jedyna taka okazja w roku akademickim, kiedy nie ma ograniczeń tematycznych dla referatów oraz kiedy można zdobyć oprócz cennego dyplomu, pokaźny zestaw nagród – w tym udział w Wielkiej Studenckiej Majówce AGH.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, nie jest konieczne przynależenie do Koła. Przy zgłoszeniu należy jednak wskazać opiekuna naukowego referatu, z którym warto skonsultować naszą prezentację. Informacje o działających na naszym wydziale Kołach, znajdziecie tutaj: Koła naukowe – Wydział Humanistyczny AGH

Jak czytamy na stronie organizatorów Konferencji, w tym roku przewidziano powiększony zestaw nagród:

Rejestracja zgłoszeń trwa do 27 listopada, do godziny 23:59. Więcej szczegółów, w tym link do formularza zgłoszeniowego można znaleźć poniżej:
Ruszyły zapisy na 62. Barbórkową Konferencję Studenckich Kół Naukowych AGH – Koła Naukowe Pionu Górniczego AGH
62. Barbórkowa Konferencja SKN AGH – Koła Naukowe Pionu Górniczego AGH

Serdecznie zapraszamy do udziału!