pl Aa

Koła naukowe

Koło Naukowe ITberries

ITberries to organizacja studencka zrzeszająca pasjonatów nowych technologii. W naszym Kole Naukowym najwięcej czasu poświęcamy User Experience, lecz zajmujemy się także projektowaniem graficznym i programowaniem. W ostatnim czasie kładziemy duży nacisk na realizację projektów stron internetowych. Organizujemy warsztaty i prowadzimy doroczny projekt-konferencję Ciemna Strona UX, w ramach którego rozwijamy własne umiejętności organizatorskie.

W ostatnim czasie ITberries przeżywa intensywny rozwój. Prowadzimy aktywną współpracę z innymi organizacjami (nie tylko studenckimi). Dużą wagę przywiązujemy do propozycji członków naszego Koła, starając się wcielać te koncepcje w życie.

Opiekunka Koła: dr Maria Stojkow
Przewodniczący: Maciej Krajewski;

Filmoznawcze Koło Naukowe

Koło miłośników kina. Nieodłącznym elementem naszych dyskusji jest seans filmowy. Pod tym względem przypominamy DKF-y. Chcemy aktywnie kształtować naszą wrażliwość, poprawiać spostrzegawczość i wykorzystać wiedzę o kinematografii, aby móc wskazać te jakości sztuki filmowej, dzięki którym nie ruszamy się sprzed uruchomionego ekranu.

Opiekunka Koła: dr Magdalena Machowska
Przewodniczący: Paweł Mirowski

Kulturoznawcze Koło Naukowe

Kulturoznawcze Koło Naukowe wydziału Humanistycznego AGH prowadzi zróżnicowaną działalność. Inicjujemy badania naukowe (w ramach projektów grantowych Rektora), organizujemy wyjazdy badawcze oraz wykłady otwarte. W roku ak. 2020/2021 zorganizowaliśmy cykl spotkań Fantasy w kulturze. Aktywnie uczestniczymy w życiu naukowo-badawczym Wydziału Humanistycznego, czego dowodem mogą być wyjazdy badawcze do Wałbrzycha i do Beskidu Niskiego oraz powstałe publikacje. Do najnowszych osiągnięć KKN należy wydana w 2020 roku książka pt. “Semiotyka Popkultury”. Jest on owocem współpracy studentów, ale także absolwentów WH. Jesteśmy otwarci na wszystkich gości i zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych!

Opiekun Koła: prof. dr hab. Zbigniew Pasek
Przewodnicząca: Alicja Głębocka

Koło Naukowe Studentów Socjologii

Koło Naukowe Studentów Socjologii zrzesza pasjonatów nauk społecznych oraz humanistycznych. Wspólnymi siłami działamy na rzecz popularyzacji nauki, a w szczególności socjologii. Poprzez realizowane projekty poznajemy metody i techniki badań – użyteczne nie tylko w świecie akademickim, ale i na rynku pracy.

Opiekun Koła: dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH
Przewodniczący KNSS: Dominika Śnios