pl Aa

System planowania zajęć WH

Szanowni Państwo Studenci pierwszego roku!
Aby zalogować się do systemu UniTime wymagane jest założenie konta e-mail w domenie agh.edu.pl (identycznie jak w przypadku USOSa). Jeśli do tej pory Państwo tego nie zrobiliście, to proszę zgłosić się do pokoju 507 (V piętro) w pawilonie C-1.

PROBLEMY Z DATAMI ZAJĘĆ:
W przypadku wystąpienia w harmonogramie zajęć w dni wolne prosimy o:
a) sprawdzenie poprawności harmonogramu na innej przeglądarce;
b) wyczyszczenie 'ciasteczek’ w przeglądarce dla strony plan.agh.edu.pl.

DLA PRACOWNIKA:

Aby sprawdzić swój plan zajęć, proszę kliknąć w zakładkę ’Pracownicy AGH’ oraz wybrać semestr. Instrukcję, jak sprawdzić i pobrać swój harmonogram, bądź listę studentów zapisanych na prowadzone przez Państwa zajęcia – proszę kliknąć w zakładkę Tutoriale dla pracowników.

Podczas logowania proszę pamiętać o wpisaniu poprawnego maila zgodnego z tym zapisanym w LDAP, tj. uwzględniającego duże i małe litery.

Wskazówki dot. importu terminów zajęć do elektronicznych kalendarzy znajdują się w zakładce iCalendar.

Rezerwacje sal – w zakładce link do rezerwacji sal. Wskazówki dot. zakładania rezerwacji znajdują się z zakładkach Tutoriale dla pracowników -> Rezerwacje sal lub Tutoriale dla pracowników -> Rezerwacje sal sposób alternatywny.

Wskazówki dot. wysyłki e-maili z UniTime znajdują się z zakładce Tutoriale dla pracowników -> Wysyłka e-maili.

DLA STUDENTA:

Aby sprawdzić plan zajęć, proszę kliknąć w zakładkę swojego kierunku studiów np: Semestr zimowy 2021/2022 – Informatyka Społeczna. Następnie z dostępnych zakładek proszę wybrać właściwy stopień i rok studiów. Po zalogowaniu w serwisie https://plan.agh.edu.pl i wybraniu opcji 'search/wyszukaj’ znajdą Państwo swój indywidualny harmonogram. Identyfikator to nr albumu, a hasło można ustanowić / odzyskać na stronie https://ldap.agh.edu.pl/. Żeby przenieść terminy zajęć do elektronicznych kalendarzy najlepiej posłużyć się iCalendar URL(przesłany na Państwa maile plik .ics z indywidualnym harmonogramem nie będzie uwzględniał dodatkowych terminów zajęć, zaliczeń i egzaminów), wskazówki jak to zrobić, znajdują się w zakładce iCalendar.

Jeśli będą Państwo potrzebować pomocy w zapisach na przedmioty obieralne w UniTime albo w korygowaniu indywidualnego harmonogramu zajęć – proszę otworzyć zakładkę Tutoriale dla studentów i wybrać interesujące zagadnienie.

Proszę zwrócić uwagi, że na niektórych przedmiotach możecie być Państwo przypisani do innej grupy niż na pozostałych. Wynika to z nowego sposobu układania harmonogramu przedmiotów obieralnych i z próby budowania harmonogramu bez okienek.

Wybierz specjalność:
E-gospodarka
Wybierz specjalność:
E-gospodarka

Zajęcia należy wybierać zgodnie z tabelą wyboru fakultetów. Pobierz tabelę wyboru fakultetów.

W nadchodzącym roku akademickim 2023/2024 pierwsza tura zapisów (deklaracji) na przedmioty obieralne, fakultatywne i seminaria licencjackie (5 sem. 1 st.) potrwa od 7 września (od godz. 9.30) do 12 września (do godz. 20.00). Będą Państwo korzystać z zapisów on-line (przez system UniTime https://plan.agh.edu.pl). II tura zapisów na przedmioty rozpocznie się od 28 września o 9:00 (czwartek) do 6 października (piątek) do godz. 12.00.

Tych z Państwa, którzy wyjeżdżają na Erasmus + , również obowiązuje powyższa zasada.

Protokoły zaliczeń w USOS będą uwzględniały tylko studentów zapisanych on-line (nie będzie możliwości dopisania się do listy u prowadzącego lub w Dziekanacie). Wszelkie zmiany po zamknięciu zapisów elektronicznych wymagają zgody Prodziekan E. Migaczewskiej w odniesieniu do seminariów i Prodziekana D. Wojakowskiego w odniesieniu do fakultetów oraz przedmiotów obowiązkowych.

Do UniTime będzie można zalogować się po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem centralnej Bazy Pracowników i Studentów AGH https://ldap.agh.edu.pl/. Hasło początkowe to PESEL. Przy pierwszym uwierzytelnieniu w LDAP wymagane jest ustawienie w bazie indywidualnego hasła o określonym stopniu złożoności (co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne). Jeśli student nie pamięta hasła ustanowionego w poprzednim okresie, pod adresem https://ldap.agh.edu.pl/ można ustanowić hasło na nowo. W przypadku trudności w ustawieniu hasła, prosimy w pierwszym kroku zapoznać się z https://ldap.agh.edu.pl/faq/, a w kolejnym kroku, jeśli będzie taka potrzeba, skontaktować z Pomocą IT AGH.

FAQ

  • Co oznaczają skróty w tabeli wyboru fakultetów?

• IFS-1 – informatyka społeczna 1wszego stopnia
• IFS-2 – informatyka społeczna 2giego stopnia
• KLT-1 – kulturoznawstwo 1wszego stopnia
• KLT-2-KWiPG – kulturoznawstwo 2giego stopnia specjalność Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
• KLT-2-NTwPK – kulturoznawstwo 2giego stopnia specjalność Nowe technologie w projektowaniu kultury
• NTK-1 – nowoczesne technologie w kryminalistyce 1wszego stopnia
• SOC-1 – socjologia 1wszego stopnia
• SOC-2-EG – socjologia 2giego stopnia specjalność E-gospodarka
• SOC-2-IiIS – socjologia 2giego stopnia specjalność Innowacje i interwencje społeczne
• s1 oznacza semestr 1wszy (rok 1wszy), s3 oznacza semestr 3ci (rok 2gi), s5 oznacza semestr 5ty (roku 5ty)

  • Jak czytać tabelę wyboru fakultetów?

W górnym wierszu należy wyszukać swój kierunek, stopień studiów, semestr i ewentualnie specjalność (dot. tylko studentów 2st. studiów). Następnie w kolumnie dotyczącej danego rocznika należy odczytać, ile punktów ECTS student zobowiązany jest zdobyć za sprawą fakultetów i ile przedmiotów należy wybrać. Dalsza część kolumny w wierszach dotyczących konkretnego fakultetu zawiera informację, czy fakultet może być wybrany przez dany rocznik (zielony kolor komórki) czy nie (szary kolor komórki).

  • Nie rozumiem tabeli wyboru fakultetów. Co mam zrobić?

Zapytać koleżanki / kolegów z wyższych lat (sposób prezentacji reguł w tabeli jest taki sam jak w poprzednich latach) albo poprosić o wyjaśnienia Dziekanat WH telefonicznie 12-617-43-90 lub osobiście w pokoju C-7 0.10 w godzinach dyżurów.

Videotutorial dot. pierwszej tury zapisów, gdzie nie liczy się kolejność zgłoszeń:

Videotutorial dot. drugiej uzupełniającej tury zapisów oraz korekt harmonogramów, gdzie liczy się kolejność zgłoszeń:

Strony przywołane w videotutorialach:
https://pomoc-it.agh.edu.pl/
https://plan.agh.edu.pl/
https://ldap.agh.edu.pl/

Prowadzący
Tytuł/link do syllabusa
Uwagi
1. mgr inż. Tomasz Manugiewicz
w języku angielskim
2. prof. Khatuna Chapichadze
w języku angielskim
3. prof. Khatuna Chapichadze
w języku angielskim
4. prof. Dubrovko Sabolić
w języku angielskim
5. prof. Dubrovko Sabolić
w języku angielskim
6. prof. Klaus Muller
w języku angielskim
Prowadzący
Tytuł/link do syllabusa
Uwagi
1. dr hab. Jacek Dębicki, prof. AGH
Blok dedykowany dla K-1 s1
2. mgr Jakub Papuczys
Blok dedykowany dla K-1 s1
3. dr inż. Adam Pilch
Blok dedykowany dla K-1 s1
Prowadzący
Tytuł/link do syllabusa
Uwagi
1. dr hab. Jowita Guja, prof. AGH
Blok dedykowany dla K-1 s1 oraz 3
2. dr Marzena Mamak-Zdanecka
Blok dedykowany dla K-1 s 1 oraz 3
3. dr Łucja Kapralska
Blok dedykowany dla K-1 s 1 oraz 3
4. dr Magdalena Parus-Jankowska
Blok dedykowany dla K-1 s 1 oraz 3
5. dr hab. Leszek Porębski, prof. AGH
Blok dedykowany dla S-1 s3
7. dr hab. Jowita Guja, prof. AGH, dr Damian Gałuszka
Blok dedykowany dla S-1 s3
8. mgr Edyta Tobiasiewicz
Blok dedykowany dla S-1 s3
Informatyka Społeczna
Tytuł/link do syllabusa
1. dr inż. Mirosława Długosz/ dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska
Systemy inteligentne
2. dr inż. Tomasz Wilczyński
Przetwarzanie sygnałów cyfrowych, User Experience, wirtualna rzeczywistość
3. dr Rafał Olszowski/dr Tomasz Piróg
Człowiek w świecie technologii. Wykorzystanie narzędzi analizowania sieci do diagnozy procesów społecznych
4. dr Maria Stojkow/ dr Marcin Zwierżdżyński
UX w życiu społecznym
Kulturoznawstwo
Tytuł/link do syllabusa
1. dr Krzysztof Maj
Ucieczka, która sprowadza do domu. Fantastyczne światy w mediach
2. dr Magdalena Parus-Jankowska
Współczesna audiosfera
3. dr Magdalena Machowska
Kulturowe oblicza rzeczywistości. Tradycja, przemiany, współczesność
Socjologia
Tytuł/link do syllabusa
1. dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH
Organizacje w społecznym, kulturowym, gospodarczym wymiarze. Ludzie, problemy, cechy i miejsca
2. dr hab. Stella Grotowska, prof. AGH
Problematyka zmian społeczno-kulturowych
3. dr Ewa Migaczewska, prof. AGH
Zmediatyzowana (nie)rzeczywistość konsumpcyjna – uwarunkowania, procesy, zjawiska
4. dr Radosław Tyrała
(Po)nowoczesność jako źródło problemów badawczych. Religia, rodzina, ruchy społeczne, medycyna, wiedza, nauka widziane z perspektywy socjo-antropologicznej
5. dr Wojciech Kowalik
Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego (wybrane aspekty)
6. dr Dariusz Szklarczyk
Gospodarka-kultura-polityka-technologia
7. dr Kinga Sekerdej
Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym społeczeństwie

Rezerwacje na dodatkowe terminy zajęć pracownicy mogą robić samodzielnie po zalogowaniu na https://plan.agh.edu.pl lub z pomocą pracowniczki Dziekanatu:

mgr Aneta Foszczyńska
foszczynska@agh.edu.pl

C-7, parter, pok. 0.10
tel. 12 617 43 95

Plan zajęć pracowników AGH (kliknij aby otworzyć) – nie wymaga logowania.

Tutorial jak pobrać swój harmonogram oraz listy studentów znajdą Państwo tutaj. Natomiast wskazówki jak przenieść harmonogram zajęć do kalendarza elektronicznego (iCalendar) tutaj.

Harmonogramy pracowników poszczególnych Wydziałów będą dostępne po opublikowaniu harmonogramu danego Wydziału.

Rezerwacje na dodatkowe terminy zajęć dostępne są pod adresem:
https://plan.agh.edu.pl

Prowadzący z wybranych Wydziałów mogą zarezerwować sale tylko po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem centralnej Bazy Pracowników i Studentów AGH https://ldap.agh.edu.pl/. Hasło początkowe do Bazy Pracowników i Studentów jest takie jak hasło początkowe do Wirtualnej Uczelni. Przy pierwszym uwierzytelnieniu w LDAP wymagane jest ustawienie w bazie LDAP indywidualnego hasła o określonym stopniu złożoności (co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne). Po ustanowieniu hasło to będzie służyło do logowania w UniTime, a także do innych systemów informatycznych używanych w AGH (e-COP, OSA, CAS).

W razie trudności w ustawieniu hasła prosimy się kontaktować z Centrum Rozwiązań Informatycznych:
Tomasz Pałac, tel. 12 617-28-85, e-mail ldap@agh.edu.pl

Tutorial – jak zapisać się na przedmioty obieralne w UniTime:

Jeśli pojawią się problemy, prosimy o kontakt:

POMOC IT
tel. +48 617 55 66
e-mail: pomoc-it@agh.edu.pl

Tutorial – jak dokonać korekt w harmonogramie w UniTime:

Jeśli pojawią się problemy, prosimy o kontakt:

POMOC IT
tel. +48 617 55 66
e-mail: pomoc-it@agh.edu.pl

Tutorial – wysyłka e-maili:

Wysyłka e-maili z UniTime do pojedynczych studentów lub całej grupy: pobierz plik

Tutorial – jak sprawdzić harmonogram i listy studentów:

Rezerwacje na dodatkowe terminy zajęć dostępne są pod adresem:
https://plan.agh.edu.pl

Prowadzący z wybranych Wydziałów mogą zarezerwować sale tylko po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem centralnej Bazy Pracowników i Studentów AGH https://ldap.agh.edu.pl/. Hasło początkowe do Bazy Pracowników i Studentów jest takie jak hasło początkowe do Wirtualnej Uczelni. Przy pierwszym uwierzytelnieniu w LDAP wymagane jest ustawienie w bazie LDAP indywidualnego hasła o określonym stopniu złożoności (co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne). Po ustanowieniu hasło to będzie służyło do logowania w UniTime, a także do innych systemów informatycznych używanych w AGH (e-COP, OSA, CAS).

W razie trudności w ustawieniu hasła prosimy się kontaktować z Centrum Rozwiązań Informatycznych:
Tomasz Pałac, tel. 12 617-28-85, e-mail ldap@agh.edu.pl

Tutorial – jak założyć rezerwację sali w UniTime:

Rezerwacje na dodatkowe terminy zajęć dostępne są pod adresem:
https://plan.agh.edu.pl

Prowadzący z wybranych Wydziałów mogą zarezerwować sale tylko po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem centralnej Bazy Pracowników i Studentów AGH https://ldap.agh.edu.pl/. Hasło początkowe do Bazy Pracowników i Studentów jest takie jak hasło początkowe do Wirtualnej Uczelni. Przy pierwszym uwierzytelnieniu w LDAP wymagane jest ustawienie w bazie LDAP indywidualnego hasła o określonym stopniu złożoności (co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne). Po ustanowieniu hasło to będzie służyło do logowania w UniTime, a także do innych systemów informatycznych używanych w AGH (e-COP, OSA, CAS).

W razie trudności w ustawieniu hasła prosimy się kontaktować z Centrum Rozwiązań Informatycznych:
Tomasz Pałac, tel. 12 617-28-85, e-mail ldap@agh.edu.pl

Tutorial – jak założyć rezerwację sali w UniTime (sposób alternatywny):

Rezerwacje na dodatkowe terminy zajęć dostępne są pod adresem:
https://plan.agh.edu.pl

Prowadzący z wybranych Wydziałów mogą zarezerwować sale tylko po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem centralnej Bazy Pracowników i Studentów AGH https://ldap.agh.edu.pl/. Hasło początkowe do Bazy Pracowników i Studentów jest takie jak hasło początkowe do Wirtualnej Uczelni. Przy pierwszym uwierzytelnieniu w LDAP wymagane jest ustawienie w bazie LDAP indywidualnego hasła o określonym stopniu złożoności (co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne). Po ustanowieniu hasło to będzie służyło do logowania w UniTime, a także do innych systemów informatycznych używanych w AGH (e-COP, OSA, CAS).

W razie trudności w ustawieniu hasła prosimy się kontaktować z Centrum Rozwiązań Informatycznych:
Tomasz Pałac, tel. 12 617-28-85, e-mail ldap@agh.edu.pl

Tutorial – Poczta AGH

Jeśli pojawią się problemy, prosimy o kontakt:

POMOC IT
tel. +48 617 55 66
e-mail: pomoc-it@agh.edu.pl

Tutorial ICalendar – przeniesienie harmonogramu zajęć do kalendarza elektronicznego

Żeby przenieść terminy zajęć do elektronicznych kalendarzy najlepiej posłużyć się iCalendar URL (przesłany na Państwa maile plik .ics z indywidualnym harmonogramem nie będzie uwzględniał dodatkowych terminów zajęć, zaliczeń i egzaminów). Wskazówki dot. importu znajdują się w załączniku poniżej.

Export iCalendar URL pobierz plik