pl Aa

Organizacja studiów

W zależności od charakteru załatwianej sprawy, należy:

  1. zapoznać się z odpowiednimi przepisami Regulaminu studiów AGH (https://www.cok.agh.edu.pl/regulamin-studiow-agh-2019/) oraz procedurami wskazanymi poniżej w przekierowaniach do stron COK
  2. pobrać właściwy formularz i poprawnie go wypełnić
  3. podpisany formularz należy przesłać mailem (używając swojego maila uczelnianego na odpowiedni mail kierunkowy dziekanatu WH: klt-wh@agh.edu.pl, ifs-wh@agh.edu.pl, soc-wh@agh.edu.pl, ntk-wh@agh.edu.pl ) w formie skanu (nie zdjęcia) lub złożyć osobiście w dziekanacie WH, w godzinach pracy biura.

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

WPIS NA SEMESTR Z DEFICYTEM PUNKTÓW ECTS

URLOP OD ZAJĘĆ

WZNOWIENIE STUDIÓW

ZMIANA UCZELNI, WYDZIAŁU, KIERUNKU STUDIÓW

W pozostałych sprawach (np. powtarzanie semestru, zwolnienie z opłat, rozłożenie opłat na raty, przepisanie oceny, rezygnacja ze studiów) należy stosować ogólny wzór podania do Prodziekana ds. współpracy i studentów.